Delårsrapport januari—september 2012

FORTSATTA FRAMTIDSSATSNINGAR I EN TEMPORÄR NEDGÅNG

Nio månader

• Orderingången uppgick till 1 024,1 mkr (1 063,7).
• Nettoomsättningen blev 1 026,6 mkr (1 072,4).
• Rörelseresultatet uppgick till 80,8 mkr (121,2).
• Vinsten efter skatt blev 36,1 mkr (84,0).
• Vinsten per aktie var 1,78 kronor (4,28).

Tredje kvartalet

• Orderingången var 299,7 mkr (332,3).
• Nettoomsättningen uppgick till 337,4 mkr (342,5).
• Rörelseresultatet blev 28,8 mkr (39,5).
• Vinsten efter skatt uppgick till 15,3 mkr (26,5).
• Vinsten per aktie var 0,78 kronor (1,37).
        

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics omsättning och resultat blev lägre under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2011. Eurokrisen fortsatte att prägla perioden och det skapade en stor osäkerhet på marknaden vilket påverkade efterfrågan negativt inom flertalet branscher som Beijer Electronics bearbetar. Den begynnande återhämtningen i Asien kom samtidigt av sig och marknaderna där visade återigen en dämpad efterfrågan. Försäljningen i USA har däremot utvecklats fortsatt bra, men sammantaget har koncernens tre affärsområden drabbats av den svaga marknaden.

Den svagare efterfrågan sammanfaller med Beijer Electronics omfattande satsningar på försäljning och produktutveckling. Dessa kostnader är svåra att parera kortsiktigt utan att skada koncernen långsiktigt. En tvär inbromsning skulle innebära förseningar av avgörande karaktär. Vi bedömer att det är bäst för koncernens långsiktiga utveckling att satsningarna fortskrider enligt plan och därigenom bredda produktsortimentet samt adressera fler kundsegment.

Affärsområde Automation ökade sitt resultat under tredje kvartalet trots en något lägre omsättning. En svagare marknad i Sverige har delvis kompenserats av en starkare utveckling i Norge. De senaste årens ökade säljfokus har resulterat i en växande prospektlista, dock innebär den ökade ekonomiska osäkerheten längre tid till beslut och avslut. Koncernens nya HMI-serie har tagits emot väl på den nordiska marknaden och utgör en stor framtida potential.

Affärsområdet fortsätter också under det fjärde kvartalet att lansera ett bredare produktprogram under eget varumärke.

Affärsområde HMI Products drabbades av ytterligare försvagad efterfrågan under det tredje kvartalet. Det var främst marknaden i Asien som utvecklades negativt efter återhämtningen tidigare under året. Marknaden i Europa var också fortsatt mycket dämpad medan USA utvecklades positivt. Affärsområdet har under året lanserat den nya globala produktfamiljen, och det tar en viss tid innan resultat visar sig i orderingång och försäljning. Den lägre försäljningen och stora satsningar på marknad och produkter har inneburit lägre resultat. Trots detta visar HMI Products goda rörelsemarginaler.

Affärsområde IDC hade under det tredje kvartalet en nedgång i orderingång och försäljning till affärsområdets större OEM-kunder. Det är främst marknaden i Europa som varit svag, medan utvecklingen i USA har varit klart positiv. I Asien har IDC rönt framgångar genom vissa inbrytningar i Kina, men regionen i stort uppvisar en ryckig utveckling. Sammantaget har affärsområdet ökat orderingången hittills i år med 5,5 procent i en svag marknad.

IDCs satsningar inom produktutveckling har fortsatt i oförminskad takt. Det har i kombination med lägre försäljning medfört lägre resultat och rörelsemarginal jämfört med samma kvartal 2011 som dock var en mycket stark period.

För koncernen ser vi i dagsläget inga tecken till förbättringar av efterfrågan under resten av året. Det innebär att helåret 2012 blir något av ett mellanår beträffande omsättning och resultat. På medellång sikt bedöms dock marknaden återhämta sig och med årets satsningar på marknad och produktutveckling har Beijer Electronics stärkt sin internationella konkurrenskraft.”
   

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Torsdagen den 25 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige:+46 (0) 856636352
Från Storbritannien:+44 (0)2071086205

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108276452&PIN=942429

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar