Beijer Ref Q1 2022

Report this content

"Vi inleder året starkt med en organisk försäljningsökning på 16 procent. Samtliga av våra geografiska segment har haft en positiv utveckling och vi redovisar en total omsättningstillväxt på 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Våra marknader på södra halvklotet har haft en bra sommarsäsong och förvärven i Asia Pacific (APAC) noterar en god tillväxt", säger Christopher Norbye, CEO Beijer Ref.

FÖRSTA KVARTALET

 • Den organiska försäljningen ökade med 15,8 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 10,0 procent och valutaeffekterna uppgick till 5,6 procent. Nettoomsättningen ökade med 31,4 procent och uppgick till 4 903 mkr (3 731).
   
 • EBITA uppgick till 407 mkr (275), vilket är en ökning med 48,3 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginal uppgick till 8,3 procent (7,4). Detta är Beijer Refs bästa första kvartal någonsin, i absoluta tal.
   
 • Det operativa kassaflödet har varit negativt under kvartalet och uppgick till -295 (386). Kassaflödet har påverkats av den högre affärsaktiviteten under kvartalet samt av en medveten ökad servicenivå på lagret inför stundande högsäsong.
   
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 kronor (0,47) vilket är en ökning med 49,4 procent.
   
 • Under kvartalet genomfördes förvärv av 80 procent av aktierna i Deltron i Kroatien med option att förvärva resterande andel. Bolaget har en årsomsättning på cirka 400 miljoner kronor med en god lönsamhet. I slutet av kvartalet gjordes även två mindre kompletterande förvärv i Australien.

TELEFONKONFERENS Q1 2022 
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2022. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 30 minuter. Mötet är den 21 april kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens

Webcast: https://financialhearings.com/event/43189

Telekonferens: Ring in på nr:
SE: +468 505 58 373
UK: +44 33 330 09 034
US: +16 46 722 49 56

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 21 april.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 21 april 2022

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO 

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:

Christopher Norbye, CEO
040-35 89 00

eller

Ulf Berghult, CFO
040-35 89 00

www.beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 41 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-21 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar