G & L Beijer fortsätter expansionen i Östeuropa genom etablering i Litauen

Report this content

G & L Beijer fortsätter expansionen i Östeuropa genom etablering i Litauen G & L Beijer AB etablerar genom affärsområdet Beijer Kyla verksamhet i Litauen. Satsningen är ett led i affärsområdets strategi att växa i närområdet kring Östersjön. Beijer Kyla har idag verksamhet i Estland, Lettland och Polen. Verksamheten omsätter cirka 55 mkr. Inräknat Litauen kommer Beijer Kyla att ha 26 anställda i Östeuropa. Ambitionen är att inom fem år nå en försäljning kring 100 mkr på de östeuropeiska marknaderna. Lanseringen sker under affärsområdets nya profil, Beijer Ref, genom etablering av kylgrossistverksamhet. Försäljningen omfattar kylkomponenter från affärsområdets existerande sortiment. I Estland och Lettland har Beijer Kyla nått en ledande position på marknaden sedan starten 1996 respektive 1999. Verksamheterna har snabbt kunnat visa positivt resultat. Verksamheten i Polen ingick i Beijer Kylas förvärv av danska H. Jessen Jürgensen A/S 1998. Sedan dess har den polska verksamheten strukturerats om och förlust har vänts till vinst. Beijer Kyla är idag en betydande aktör på den polska marknaden. Polen har en stor potential med sina 38 miljoner invånare. Sammantaget är Östeuropa en tillväxtmarknad som generellt uppvisar en hög lönsamhet inom kylbranschen. Beijer Kyla är Nordens ledande kylgrossist och tillverkare av värmeväxlare. Affärsområdet ökade sin omsättning med sju procent till 471 mkr under första halvåret 2002. Rörelseresultatet steg med 46 procent till 40,3 mkr under samma period. Malmö den 22 augusti 2002 För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD G & L Beijer AB Telefon 040-35 89 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00390/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar