Per Bertland aviserar sin avgång som VD för Beijer Ref under 2021

Report this content

Per Bertland har idag informerat Beijer Ref AB:s (publ) styrelse om att han planerar att avgå som VD. Övergången kommer att ske när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021. Per avser att förbli aktiv inom Beijer Ref genom att göra sig tillgänglig för att kunna ingå i styrelsen, om det stöds av aktieägarna. Beijer Ref:s största aktieägare, EQT Private Equity, har uttryckt sin avsikt att kalla till en bolagsstämma där de kommer att nominera Per till styrelseledamot.

Bernt Ingman, styrelsens ordförande, säger: ”Jag vill tacka Per för hans enastående bidrag till Beijer Ref. Idag är företaget en marknadsledare med närvaro i 37 länder och Beijer Ref har haft flera års stark tillväxt i både försäljning och resultat med Per som VD. Styrelsen och jag beklagar att Per har valt att säga upp sig men vi respekterar fullt ut hans beslut att avgå från sin operativa position. Sökandet efter en efterträdare börjar nu ”.

Per Bertland kommenterar: ”Efter 21 år med Beijer Ref och åtta år som VD är det med blandade känslor jag tar detta steg, eftersom jag har uppskattat mycket att vara en del av resan i att göra vårt företag till en världsledande distributör med ett starkt hållbarhetsfokus. Beijer Ref har en stark kultur och jag har verkligen gillat att arbeta med alla mina fantastiska kollegor runt om i världen. Idag är företaget starkare än någonsin och jag har därför fattat beslutet att det nu är rätt tid att initiera en ordnad övergång av ledarskapet. Om jag väljs av aktieägarna är min ambition att förbli aktiv inom Beijer Ref som styrelseledamot, eftersom jag tror att jag kan fortsätta att bidra till framtida tillväxt och framgång för Beijer Ref genom mitt branschnätverk och min erfarenhet.”

Malmö, 27 januari 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Bernt Ingman, Styrelseordförande

Telefon +46 707 51 57 60

Email bernt.ingman@telia.com

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 18.30 CET.

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com