Svenske forskaren Carl Folke prisas för sina enastående insatser för miljön

Som första svensk har Professor Carl Folke tilldelats utmärkelsen Planet and Humanity Medal, Internationella Geografiska Unionens (IGU) högsta hedersbetygelse som utdelas till personer som har gjort enastående insatser för miljöfrågorna. Bland de nio tidigare mottagarna ingår Gro Harlem Brundtland, Al Gore, Michail Gorbatjov och Nelson Mandela.

Carl Folke, föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademin och forskningschef för Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet får medaljen även för sitt ”vetenskapliga skarpsinne, sin medkänsla, humor och optimism samt för att i sitt arbete främja större tillit mellan den akademiska världen och de som utformar policyåtgärder”.

”Han har agerat mentor och förebild för kolleger och studenter då han dagligen och på många olika sätt visat hur vetenskapen kan vara ett kraftfullt redskap för att återkoppla människan till biosfären”, skriver priskommittén vidare i sin motivering.

Carl Folke är professor i naturresurshushållning och en av världens mest citerade forskare. I sin forskning söker han en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling som kan hjälpa oss att finna vägar mot en hållbar framtid för mänskligheten. På Beijerinstitutet och Stockholm Resilience Centre har han lett tvärvetenskapliga forskningsprogram där samspelet studerats och beskrivits med tankemodeller och begrepp som till exempel naturkapital, ekosystemtjänster och ekologiska fotavtryck. Resultaten har kommit till användning i FN-dokument, EU-beslut och vid nationella åtgärder i olika länder, men också på lokal nivå i kommuner och företag.

Medaljen delas ut av IGU:s generalsekreterare Professor Michael Meadows vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien tisdagen 25 oktober.


Kontakt:


Carl Folke, carl.folke@beijer.kva.se, 070-845 01 02

Sturle Hauge Simonsen, kommunikationsansvarig, Stockholm Resilience Centre sturle.hauge.simonsen@su.se, 073-707 85 50

Bilder från medaljutdelningen kommer att finnas på denna länk onsdagen 26 oktober http://www.beijer.kva.se/sida.php?id=91

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar