Beijing8 växer på den finska marknaden i samarbete med SOK.

Report this content

SOK, Finlands ledande dagligvaruhandelskedja och Beijing8 har kommit överens om ett utökat samarbete genom ett avtal om central lagerläggning. Detta kommer att innebära en väsentligt större tillgänglighet för Beijing8’s produkter på den finska marknaden och antalet säljande butiker kommer markant att öka från och med januari 2020.

Samarbetet innebär en rikstäckande tillgänglighet för Beijing8’s produkter. Ett flertal större butiker kommer att sälja det kompletta Beijing8 sortimentet och övriga butiker får full tillgänglighet till produkterna.

SOK startade att sälja Beijing8s produkter under hösten 2018. I dagsläget finns produkterna på ett 40-tal och butiker runt om i Finland. Responsen har varit långt över förväntan.

Beijing8 erbjuder en enkel och modern måltidslösning med egentillverkade dumplings i fokus. Kvalitet, smak och enkelhet är ledord för konceptet som snabbt kan tillagas hemma i det egna köket eller avnjutas färdigt i någon av våra restauranger.

 

Beijing8 extends the cooperation with SOK on the Finnish Retail market

SOK, Finland's leading grocery retail chain and Beijing8 have agreed on increased cooperation through a central provision agreement. This will mean a significantly greater availability of Beijing8's products in the Finnish market and the number of selling stores will increase substantially from January 2020.

The collaboration provides nationwide availability for Beijing8's products. A number of larger stores will sell the complete Beijing8 range and other stores will have full access to the products.

SOK started selling Beijing8's products in the fall of 2018. At present, the products are in the 40s and stores around Finland. The response has been far above expectations.

Beijing8 offers a simple and modern meal solution with homemade dumplings in focus. Quality, taste and simplicity are key words for the concept that can be quickly cooked at home in our own kitchen or enjoyed in one of our restaurants.'

Magnus Andersson
VD
Mand@beijing8.com

Media

Media