Dela

Kontakt

 • Rahel Belatchew

  Chefsarkitekt och VD


  08-55801414
  070-1749432
  http://www.belatchew.com
 • Citat

  Mitt Sommar kommer att handla om språk, arkitektur och minnen. Varför dessa hänger ihop och varför arkitektur är en angelägenhet för alla.
  Rahel Belatchew, Sommarvärd, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Jag lockades till Belatchew Arkitekter på grund av det starka varumärket, de höga ambitionerna samt den innovativa arkitekturen. – Jag ser min uppgift som att omvandla målsättning och strategier till verklighet, genom att samarbeta med och engagera företagets skickliga medarbetare. Jag tar vidare med mig ett processkunnande som jag hoppas ska kunna komma till glädje i samarbetet mellan beställare, arkitekt och staden.
  Karin Måwe, Affärsutvecklingschef, Belatchew Arkitekter AB
  Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Karin Måwe till ledningen av Belatchew Arkitekter. Karins erfarenhet av kundrelationer och processledning gynnar oss i den expansionsfas vi är i för närvarande och stärker oss inom stadsutveckling och samhällsfastigheter, Vi strävar förutom att vara en ledande arkitektbyrå även efter att vara den bästa arbetsplatsen och där kommer Karins erfarenhet vara av godo. För mig är det viktigt att vi har en bredd i kunskap och erfarenhet inom företaget.
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Lola, som Léonie Geisendorf kallades, var en hängiven arkitekt. Hon var kompromisslös i sitt arbete och förblev sina projekt trogen in i det sista
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Florahuset är ett spännande projekt för framtidens boende som bidrar till en mer modern och naturnära stadsutveckling. De 37 lägenheterna i Midsommarkransen ligger också helt i linje med stadens höga ambitioner för hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och välkomna nya boende till stadsdelen nästa höst.
  Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad
  Vi är oerhört stolta över den internationella uppmärksamhet Discus röner och ser fram emot det fortsatta arbetet där vi tillsammans med Nacka kommun utvecklar projektet. Det är särskilt kul att ha tagit hem DNA Paris Design Awards, eftersom jag utbildade mig till arkitekt på Ecole Spéciale d'Architecture i just Paris, en stad jag har nära mitt hjärta.
  Rahel Belatchew, grundare, Belatchew Arkitekter.
  Indien är en snabbväxande nation med en stark urbanisering. Jag ser fram emot att få utbyta idéer med indiska arkitekter och andra företrädare för de kreativa näringarna. Engagemanget i Mumbai faller naturligt in i vår pågående internationella expansion, och jag ser fram emot att utbyta erfarenheter och möjligheter med företrädare för Indiens kreativa industrier.
  Rahel Belatchew, grundare, Belatchew Arkitekter.
  Rahel Belatchews Bris i Carl Eldhs ateljéträdgård låter oss förnimma hur solljuset silas genom en konstruktion av detta slag. Det skuggspel som uppstår i mötet med entréportiken till Ragnar Östbergs byggnad förenar de båda arkitekterna – och väver samman dåtid, nutid och framtid.
  Martin Rörby, arkitekturhistoriker
  Jag är hedrad över denna möjlighet museet givit mig detta jubileumsår. Det har varit oerhört inspirerande att komma nära Ragnar Östbergs arkitektur och Carl Eldhs skulpturer. Jag vill även passa på att tacka Carl Eldhs Ateljémuseum för möjligheten att få ställa ut en bred palett av en mångårig arkitektproduktion liksom möjligheten att få experimentera i trä och bygga upp en paviljong i full skala.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Vi är glada över att Boverket tror på vår innovativa verksamhet inom ramen för Belatchew Labs, och ger oss möjligheten att bidra till utveckling av nästa generations BIM-verktyg, så att vi i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart byggande.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Vi är glada över att Anna ansluter till vårt team. Med Annas erfarenhet och starka tekniska och strategiska profil stärker vi kontorets kompetens i en tid där efterfrågan på våra tjänster är stor med många nya kunder och uppdrag inom olika marknadssegment.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Vi är glada att Architectural Review och MIPIM uppmärksammar vårt projekt Stockholm Loop som adresserar för vår tid viktiga frågor vilka täcker in en rad olika aspekter av staden. Det är särskilt hedrande att få ta emot AR MIPIM Future Project Award för en andra gång, efter att vår urbana insektsfarm BuzzBuilding även fick priset 2015.
  Rahel Belatchew Lerdell, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Med en smart parkeringslösning skapar ”Damen” en plats för det spontana och oväntade. Med ett ben i historien och ett på väg in i framtiden är ”Damen” ett banbrytande kvarter väl förankrat i samtiden. Vi är mycket glada över det goda samarbetet med Castellum, ett fastighetsbolag som delar vår vision om att utveckla framtidens arbetsplatser.
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och VD, Belatchew Arkitekter
  Vi är glada över att Norrköpings kommun utsett ”Damen” till det vinnande förslaget för kontor och parkeringshus i Inre hamnens östra del. Vi valde att samarbeta med Belatchew Arkitekter, som har en stark profil inriktad på innovation, då vi kände att det var något tävlingen krävde. Det visade sig vara ett bra val som har resulterat i ett multifunktionellt kvarter med innovation, stark identitet och fokus på hälsa och välmående.
  Cecilia S Aldén, Affärsområdeschef, Castellum
  Vi är överväldigade över det intresse som världen har visat vår BuzzBuilding, och det är glädjande att vi nu har möjlighet att visa hur BuzzBuilding kan lösa Londons proteinbehov på Roca London Gallery
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew Arkitekter
  Vi ser också fram emot att diskutera vårt förslag om hur man gör städer självförsörjande vad gäller protein som ett exempel på "agritektur" – byggnader som odlar mat – tillsammans med en panel, där bland annat Carolyn Steel medverkar, vars bok ”Hungry "City” lyfter fram kopplingen mellan staden och den mat stadens invånare behöver.
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew Arkitekter
  Jag är mycket glad över att kunna välkomna Per som vår nya vice VD. Han har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling i konsultbranschen och god kännedom om markanden. Med Per som vice VD stärker vi ledningen och skapar goda förutsättningar för att fortsätta vår expansion inom nya affärsområden.
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och grundare, Belatchew Arkitekter
  Belatchew Arkitekter har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete och har positionerat sig starkt med innovation som utgångspunkt. Det finns potential för nya marknader och marknadssegment och det känns väldigt spännande att få medverka i den fortsatta utvecklingen.
  Per Ångquist, tillträdande vice VD, Belatchew Arkitekter
  Vi är oerhört stolta över den internationella uppmärksamhet Discus röner och ser fram emot det fortsatta arbetet där vi tillsammans med Nacka kommun utvecklar projektet.
  Rahel Belatchew, VD, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Vi är stolta och glada över att Discus ska byggas här i Nacka. Discus är ett fint exempel på ett högt hus med spännande arkitektur som kommer att bidra till Nackas nya, urbana silhuett.
  Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka kommun
  Den bakomliggande tanken när vi tog oss an projektet var att dra nytta av det faktum att huset tillför många studenter till Tensta som därmed skapar nya rörelsemönster i hjärtat av Tensta centrum.
  Rahel Belatchew, VD, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Vi är särskilgt glada över denna utmärkelse eftersom Tensta Torn är ett nytt landmärke som annonserar Tensta och dess centrum på långt håll. På närmare håll är det en byggnad som artikulerar Tensta centrum och som med sitt program av studentbostäder bidrar till ett nytt rörelsemönster och mer liv i centrum.
  Rahel Belatchew, VD, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Det är med ödmjukhet vi tar emot nyheten om att Dagens Industri korat oss till ett Gasellföretag 2018.
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Vi ser detta som ett tecken på att vi är på rätt väg och att vår syn på vad ett arkitektföretag ska erbjuda tagits emot väl av marknaden. Det handlar om att erbjuda våra kunder en mix av god arkitektur och leveranssäkerhet där innovation och hållbarhet står i centrum.
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Jag vill ta tillfället i akt och uttrycka min tacksamhet till våra fantastiska medarbetare som gjort detta möjligt och som säkerställer en fortsatt tillväxt.
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB
  Vi tror på samarbete över gränserna, idag mer än någonsin. För arkitekter världen över handlar de framtida utmaningarna om att skapa hållbara städer. En plattform som STHLMNYC skapar möjligheter för kunskapsutbyte städerna emellan och ligger i linje med vår internationella satsning.
  Rahel Belatchew, grundare och VD, Belatchew Arkitekter
  Vi tycker att Belatchew Arkitekter är ett ambitiöst och visionärt företag med projekt som har en plats på den internationella arkitekturscenen. Utifrån sthlmyc som plattform diskuterar och formulerar vi innovativa lösningar inom stadsplanering och arkitektur för att påverka framtidens städer.
  Sander Schuur, grundare av sthlmnyc
  Jag lockas av Belatchew Arkitekter som jag ser som ett kreativt och innovativt företag som tar egna initiativ för att skapa intressant arkitektur.
  Sander Schuur, Creative Director, Belatchew Arkitekter
  Med Sander som Creative Director stärker vi ytterligare vår kompetens inom tidiga skeden för att säkerställa fortsatt leverans av arkitektur med verkshöjd. Sanders breda internationella kontaktnät blir också en värdefull tillgång för att nå ut på den internationella marknaden.
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och grundare, Belatchew Arkitekter
  De viktigaste styrkorna hos Stockholm Loop är skapandet av fler än 120 000 nya bostäder, hållbart nyttjande av existerande infrastruktur samt ökad social hållbarhet med hjälp av aktiverade ytterstadsområden och gemensamhetsskapande idrottssatsningar.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.
  Vi riktar nu en uppmaning till alla aktörer i regionen på kommunal, landstingskommunal och statlig nivå – samt privata aktörer – att tillsammans över kommungränserna finna lösningar på bostadssituationen i Stockholm och samtidigt skapa levande ytterstadsområden utan att bygga helt nya städer.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.
  Det är en ära att ha blivit inbjuden till Design Diplomacy-eventet på det svenska residenset samt att ha fått möjligheten att hålla ett föredrag på arkitektursymposiet, säger Rahel Belatchew, grundare och Chefsarkitekt.
  Rahel Belatchew, grundare och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.
  Utbytet med London passar helt rätt in i vår internationaliseringsstrategi och jag ser fram emot att tillsammans med vår kontorschef Lena Odelberg få tillfälle att föra en konstruktiv dialog med våra brittiska kollegor för att se hur vi kan lära av varandra.
  Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.
  Färgstarka och innovativa personer och företag behövs i alla branscher. Belatchew Arkitekter har i många projekt visat att de vågar gå före andra aktörer. Arkitekter spelar en avgörande roll när vi bygger nästa generations kulturarv och det känns väldigt stimulerande att få ta plats i styrelsen i ett bolag som kan göra skillnad.
  Kristina Alvendal, ny styrelseledamot i Belatchew Arkitekter
  Jag är entusiastisk över att gå in i Belatchew Arkitekters styrelse, en ledande premiumaktör i Norden med ett mycket starkt varumärke och track record. Företaget är särskilt väl positionerat inom innovation och hållbarhet. Belatchew Arkitekter har stor framtida potential i såväl befintliga som nya marknadssegment och jag ser fram emot att stödja Rahel Belatchew och hennes team.
  Marcus Sandberg, ny styrelseledamot, Belatchew Arkitekter
  Att bli premierad i ett internationellt sammanhang som World Architecture Festival är särskilt roligt då det visar att våra projekt håller en internationell standard.
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt, VD och grundare, Belatchew Arkitekter
  Utmaningen för detta projekt var att förhålla sig till två kvarter med mycket olika typologier. Vårt kvarter har brutits ned i mindre enheter. På gården finns fristående låga hus utformade som stora villor. Då vi ville utforma dem som monokroma enheter med samma material på tak och fasader föll valet på stål som beklädnad
  Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och VD, Belatchew Arkitekter
  Att vi hittat så många kompetenta medarbetare på så kort tid visar på att vi är en attraktiv arbetsgivare för arkitekter och ingenjörer som vill vara med och skapa innovativ arkitektur i framkant.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  Efter flera framgångsrika projekt inom Belatchew Labs tar vi nu steget vidare för att fortsätta vara ledande inom arkitektur och innovation. Vi är mycket glada över att kunna knyta Alma till oss för att leda denna utveckling.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter
  I en tid av global förändring och utveckling, har arkitekturen en viktig roll att spela för att lösa framtidens utmaningar bland annat genom insikten att digitalisering handlar mer om förändrade beteendemönster än om tekniska lösningar.
  Alma Jacobson, Arkitekt och Utvecklingschef, Belatchew Arkitekter
  World Architecture Festival har verkligen vuxit till att bli en av de mest tongivande händelserna på den internationella arkitekturscenen. Det är därför tillfredsställande att vår utformning av kyrka blivit nominerat till ett pris, särskilt i ljuset av att antalet inlämnade förslag slog rekord i år.
  Rahel Belatchew, chefsarkitekt, grundare och VD, Belatchew Arkitekter
  Vi ser fram emot att tillsammans med Sveafastigheter Utveckling stärka vårt arbete med fastighetsutveckling vilket ger oss möjligheter att förverkliga mer innovativ och hållbar arkitektur och stadsutveckling.
  Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter AB och Sveafastigheter Utveckling AB
  Vi är glada över att ha knutit till oss Rahel Belatchew som en av landets främsta och mest innovativa arkitekter. Vi hade nyligen glädjen att tillsammans med Rahel vinna en markanvisning i Uppsala och fick se hennes styrkor inom fastighetsutveckling vilket gör henne särskilt lämplig att leda Sveafastigheter Utveckling.
  Willem De Geer, Ordförande för Sveafastigheter Bostad Gruppen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp