Nya ledamöter stärker Bellman Groups styrelse

Report this content

Onsdagen den 16 oktober hölls extra bolagsstämma i Bellman Group AB varvid två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Anne-Lie Lind och Charlotte Hybinette. De tillför bland annat styrelsen ytterligare erfarenhet av börsnoterade bolag.

Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot i Bulten AB och Opus Group AB som är noterade på Nasdaq samt i Mio AB, dessutom har hon tidigare bland annat varit styrelseordförande i AkkaFRAKT.

Charlotte Hybinette, född 1973, är jurist och arbetar som Senior Investment Manager på Ernström & Co AB samt som juridisk rådgivare till publika bolag och dess ägare genom bolaget Hybinette & Partners AB. Hon är också styrelseledamot i Collector Bank AB och Platzer Fastigheter Holding AB som båda är noterade på Nasdaq.

Styrelsen i Bellman Group AB består efter den extra bolagsstämman av Björn Andersson (ordförande), Charlotte Hybinette, Anne-Lie Lind, Håkan Lind, Per Nordlander och Ingalill Östman som ordinarie ledamöter. I samband med den extra bolagsstämman lämnade Christina Ragsten styrelsen.

Bellman Group AB (publ)
 

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, CEO                                                                 
hakan@bellmangroup.se                                       
+46 (0)70 669 80 28                                             

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se
+46 (0)70 971 12 70


Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska Berg (MST) som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*), hade cirka 400 anställda och sysselsatte 800 underentreprenörer. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har företagsobligationer noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Läs mer på bellmangroup.se

Prenumerera