BellPal meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 2,1 MSEK motsvarande 67,7 % teckningsgrad

Report this content

Onsdagen den 15 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Bellpal Holding AB (publ) (”BellPal” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”). Totalt nyttjades 191 761 404 TO 1, motsvarande en teckningsgrad om cirka 67,7  procent. BellPal tillförs därmed totalt cirka 2,1 MSEK, före emissionskostnader. När aktierna från TO 1 är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 1 371 735 740 och aktiekapitalet uppgår till c:a 15 089 093,14 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl 08.45.

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Prenumerera