• news.cision.com/
  • BellPal Holding/
  • Styrelsen för Bellpal Holding AB (publ) ("Bellpal") meddelar idag att VD David Ziemsky meddelat sin avgång av personliga skäl. Ny tillförordnad VD blir nuvarande CTO Per Håkan Westman.

Styrelsen för Bellpal Holding AB (publ) ("Bellpal") meddelar idag att VD David Ziemsky meddelat sin avgång av personliga skäl. Ny tillförordnad VD blir nuvarande CTO Per Håkan Westman.

Report this content

David Ziemsky har med hänvisning till personliga skäl meddelat att han i dag avgår som VD för Bellpal. Styrelsen har utsett nuvarande CTO Per Håkan till ny tillförordnad VD och i samband med detta beslutat att skyndsamt påbörja processen att finna en ny ordinarie VD.

David har 12 månaders uppsägningstid. Styrelsen och David har dock gemensamt kommit överens om att han är arbetsbefriad under sin uppsägningstid.  David kommer givetvis aktivt medverka till att överlämning till ny tillförordnad VD genomförs på ett så effektivt och fullständigt sätt som möjligt.

Per-Håkan Westman är en erfaren branschexpert med en imponerande 25-årig karriär. Per-Håkan har en synnerligen god kunskap och kompetens inom IT och har specialiserat sig på produktutveckling. Per-Håkans sakkunniga kompetens inom en rad olika områden inom IT sammantaget med hans mångåriga erfarenhet av arbete på ledande befattningar på bolag som t.ex SSAB, SCA och NCC innebär att han som central nyckelperson i den operativa verksamheten är väl lämpad att axla rollen som tillförordnad VD. 

”Jag och styrelsen har givetvis stor respekt för Davids beslut. David har haft en betydande roll för företaget som grundare och VD. Davids avgång medför ett flertal spännande utmaningar och öppningar för Bellpal och personligen är jag övertygad om att David och Bolaget även i framtiden kommer att ha en nära relation som en viktig aktieägare och som en person vi kan vända oss till vid behov. Vi tackar David och önskar honom lycka till med sina nästa steg i livet.” säger Niklas Nordström, Styrelseordförande

"Min främsta prioritet är att fokusera på att stänga affärer och säkerställa hållbara intäkter för Bellpal. Jag är självfallet väl insatt i samtliga pågående projekt och samarbeten. Med tanke på bolagets samlade expertis, kompetens och engagemang anser jag att det finns verkliga möjligheter för bolaget att uppnå sina mål under 2023 genom unika affärsmöjligheter. Dessa möjligheter kan ge bolaget en faktisk inverkan på marknaden och skapa tillväxt samt värdeskapande momentum." säger tillförordnade VD:n Per-Håkan Westman

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2023 kl 10:25.

Prenumerera

Dokument & länkar