Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen

Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen om bemanningstjänster inom Ekonomi, Information och Kontorsadministration.

Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning när det gäller finansiella marknader och finansiella företag. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. FI ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom att informera samt initiera privatekonomisk utbildning.

- efter en lång debatt i pressen har vi på Bemannia nu fått klart för oss att det råder delade meningar inom den offentlig upphandlingen, om vem som skriver under ett anbud. Bemannia kommer dock inte att ändra på sin policy, utan kommer även fortsättningsvis att låta behörig firmatecknare skriva under sådana anbud.

- vi är i alla fall stolta att äntligen skriva avtal med Finansinspektionen och ser fram emot att få leverera duktiga och kompetenta personer på dessa avrop, säger Staffan Bruzelius, vd för Bemannia AB (publ) och koncernchef på Bemannia Group.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post:
vd@bemannia.se
Telefon: 0771-845 300
Hemsida:
www.bemannia.se  
Facebook:
www.facebook.se/bemannia
Press: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bemannia         

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 33 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 30 år.

Taggar:

Om oss

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalité och tidsplanering. Vi erbjuder kunder långtgående nöjdkunds garantier något som säkerställs genom våra engagerade Rekryteringskonsulter och Konsultchefer. Vår målsättning är att vara Sveriges mest betrodda bemanningsföretag. Vår vision är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i våra företagslogga; Bemannia – Rätt person direkt. Bemannia erbjuder effektiva lösningar utförda av kompetenta personer med gedigen erfarenhet, oavsett vilket behov du har inom bemanningsbranschen.Tveka därför inte att ta kontakt med oss!

Snabbfakta

Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen om bemanningstjänster inom Ekonomi, Information och Kontorsadministration.
Twittra det här