Intervju med vd

Report this content

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 26 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida:  https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid tolkningsfrågor äger den ursprungliga engelska versionen företräde.

26 januari 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Intervju med vd

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings och utvecklingsbolaget, publicerar en intervju med Kurt Budge, VD för Beowulf Mining. Kurt Budge sitter ner med Finwire och ger en uppdatering om utvecklingen och utsikterna för Bolaget, inklusive den planerade företrädesemissionen om cirka 115 miljoner SEK (9,1 miljoner GBP) som kommer att användas för att i snabb takt driva utvecklingen av järnmalmsprojektet Kallak Norra, miljötillståndsförfarandet och förstudien samt borrning på prospekteringsmålet Kallak Södra.

Intervjun kan ses via länken nedan:

https://youtu.be/tG4Y3H7Y4e0

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Viktig information

Uttalanden och antaganden som görs i detta dokument med hänsyn till Bolagets nuvarande planer, uppskattningar, strategier och uppfattningar, och andra uttalanden som inte är historiska fakta, är framåtblickande uttalanden om Beowulfs framtida resultat. Framåtblickande uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden som använder ord som "kan", "kanske", "strävar efter", "förväntar sig", "förutser", "uppskattar", "tror", "beräknar", "planerar", "strategi", "prognos" och liknande uttryck. Dessa uttalanden återspeglar ledningens förväntningar och antaganden mot bakgrund av den information som för närvarande är tillgänglig. De är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive, men inte begränsat till, (i) förändringar i de ekonomiska, rättsliga och politiska miljöerna i de länder där Beowulf är verksamt, (ii) förändringar som hänför sig till den geologiska informationen som finns tillgänglig för de olika projekt som genomförs, (iii) Beowulfs fortsatta förmåga att säkra tillräckligt med finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet, (iv) framgångarna för dess eventuella samriskföretag och allianser, (v) metallpriser, särskilt när det gäller järnmalm. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som omger alla mineralprojekt i ett tidigt skede av deras utveckling kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de som presenteras och förutses i detta dokument. Beowulf tar inte på sig någon ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana uttalanden och/eller prognoser.

Prenumerera

Dokument & länkar