Uppdatering rörande Gállok / Kallak

Report this content

Detta är en svensk översättning av ett pressmeddelande skrivet på engelska av Beowulf Mining plc, vid eventuella felaktigheter är det den engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

10 juni 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Uppdatering rörande Gállok / Kallak

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, delger en uppdatering till marknaderna gällande utvecklingen i Kallakprojektet.

Idag har Bolaget tagit del av att Samebyn Jåhkågasska tjiellde, genom dess advokater, har utfärdat ett pressmeddelat om att Samebyn avser att ta till rättsliga åtgärder mot den svenska regeringen efter att regeringen den 22 mars 2022 fattade beslut om att godkänna en exploateringskoncession för Gállok / Kallak.

I pressmeddelandet, uppger advokaterna att Jåhkågasska tjiellde är den Sameby som skulle bli mest drabbad av en gruvetablering i Gállok / Kallak och att gruvan som är planerad i mitten av Samebyns vinterbetesområde kommer dela Jåhkågasska tjiellde i två delar, vilket skulle ge förödande konsekvenser för renskötseln i Samebyn. I tillägg till detta hävdar advokaterna att i det långa loppet skulle etableringen av en gruva utgöra ett hot mot hela den samiska kulturen i området.

Den 15 juni 2022 avser Samebyn att kalla till en presskonferens i Jokkmokk där de förväntas beskriva mer detaljerat hur de avser gå vidare.

Kurt Budge, CEO, kommenterar:

“Bolaget och dess anställda erkänner ursprungsbefolkningen vid Kallak, såväl som deras tidigare, nuvarande och kommande ledare och vi är tacksamma för det bidrag som den samiska kulturen bringar till våra liv och samhället i stort. 

“Förra veckan skrev jag till ordförande för Jåhkågasska tjiellde, med en önskan om att respektfullt återetablera dialogen med honom för att kunna bygga ett ramverk för fortlöpande dialog i god tro och ett gemensamt framtagande av ett avtal som kan fastställa hur de ömsesidigt överenskomna villkoren för engagemang och samråd ska ske oss emellan i samband med Kallakprojektet.

“Jag skrev att vi gynnas av den stiftelse som inrättats av OECD:s landsbygdspolitiska granskning 'Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden', till vilken bland många andra Sametinget, samiska intressentgrupper och svenska gruvsektorn, inklusive Beowulf, var alla bidragsgivare. Bolaget integrerar OECD:s rekommendationer i sina arbetsflöden och den framtida utvecklingen av Kallakgruvan.

Tidigare i veckan var jag på Fastmarkets event, International Iron Ore 2022, där det diskuterades mycket om de många fördelar Sverige har, inklusive rikligt med förnyelsebar energi, högkvalitativ järnmalm, förmågan att producera högkvalitativa koncentrat och pellets, och den tekniska utvecklingen som sker inom fossilfri ståltillverkning, som alla är avgörande för att uppnå en grön omställning som kan hämma klimatförändringarna och minska den påverkan den har på liv runt om i världen.

"För några veckor sedan talade jag på Swedish Mining Research and Innovation Day, om den tonvikt Beowulf lägger på innovation kring engagemang från intressenter, eftersom det utgör en väsentlig del av vår ESG-policy (https://beowulfmining.com/about-us/esg-policy/). Vi kommer att fortsätta leva efter våra värderingar att visa respekt för våra intressenter, samarbeta med lokalsamhällen och vara ansvarsfulla i utvecklingen av vår verksamhet.

”Bevisen i Sverige är att det finns många branscher som samsas med rennäringen, där gruvdrift bara är en av dem, att samisk kultur och försörjning skyddas och att det gynnar samhället i stort. Så kommer det att vara på Kallak och god dialog är vägen för att gå vidare.

"Bolaget kommer att uppdatera aktieägarna om den fortsatta utvecklingen i denna fråga, men fortsätter arbetet med Kallak, med rekryteringen av en VD/VD för Jokkmokk Iron, fortsätter med Scoping Study, samt arbetar med organisationer i Jokkmokk och Norrbotten för att bygga kapacitet och kompetens i orten så väl som regionen, så att jobb kan förvärvas av de som bor i Jokkmokk.”

Enquiries / frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.

Prenumerera