Starkare förutsättningar för alla barns likvärdiga utbildning genom samverkan

Den 29 september under Bokmässan i Göteborg stod Berättarministeriet värd för ett seminarium om hur samverkan kan stärka förutsättningarna för en god och jämlik utbildning för alla barn. Huvudtalare var Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.  

Anna Ekström © Nicke Johansson

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, inledde seminariet: ”Den jämlika kunskapsskolan är det som driver mig – jag vill att det inte ska spela någon roll vilken familj du är född i, vilken skola du går i eller vilken förort du är uppvuxen i för att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt. Skola, förskola och hela samhället har ett gemensamt intresse av att alla barn får ett rikt språk.”

Panelsamtalet som följde lyfte perspektiv från offentlig, privat och ideell sektor genom Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad, P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter, Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Sarah Bohman, verksamhetsansvarig för Raoul Wallenberg Academy. Samtalet modererades av Maria Wallin, regionansvarig Berättarministeriet i Göteborg. Paneldeltagarna gav konkreta exempel på samverkan och underströk behovet av att gemensamt stödja och stärka skolan i sitt uppdrag.

”Jämlikhet är ingen quick fix – men det måste göras. Det är så viktigt att skapa känslan hos ungdomar att de äger sitt öde. Det får man inte alltid i sin hemmiljö och då är det viktigt att vi tillsammans skapar möjligheter för barn och unga att få möta människor som ger dem nya perspektiv”, sa Ann-Sofie Hermansson.

P-G Persson förde bland annat fram stadsutvecklingen: ”Vi är vana vid samverkan och det är helt nödvändigt. Vi har valt att rikta in oss mot barn och ungdomar. Det är naturligt för oss att vara långsiktiga inom samhällsbyggnad.”

Åsa Fahlén lyfte lärarnas perspektiv med slutorden: ”Vi måste bli bättre på att se till att barn möts över socioekonomiska gränser. Det är det skolan ger chansen till.”

För mer information, kontakta: Maria Wallin, regionansvarig Berättarministeriet Göteborg, 073-682 31 20, maria.w@berattarministeriet.se

För pressbilder, kontakta: Helena Mellström, 073-682 31 18, helena.m@berattarministeriet.se 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Skrivarverkstäderna finns i Södertälje, Husby, Hagsätra samt med start hösten 2017 i Göteborg. www.berattarministeriet.se

Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Prenumerera

Media

Media