Beredskapslyftet bidrar med personal till förskolor på Lidingö

Report this content

Beredskapslyftet lanserar, i samarbete med Lidingö stad och SJ, en satsning som riktas mot förskolan.

Precis som i de tidigare spåren för Beredskapslyftet, som riktade sig till vård, skola, äldreomsorg och skogsplantering, har förskolan utmaningar med att fylla sitt personalbehov under coronapandemin. SJ har samtidigt ett antal medarbetare som tillfälligt står utan arbetsuppgifter på grund av rådande omständigheter. Nu kommer några av SJ:s medarbetare, tillsammans med andra, kunna gå in och avlasta i förskolan i Lidingö stad efter en introduktionsutbildning under en period där man behöver förstärkning av personal.

­– Under våren har situationen på förskolorna under vissa perioder varit rätt tuff. Just nu är situationen mer stabil men med extra personal via Beredskapslyftet kan vi vara mer flexibla och skapa en bättre kontinuitet för både personalen och barnen i förskolan, säger Ingela Landén, verksamhetschef för den kommunala förskolan i Lidingö stad.

– Det är självklart för SJ att medverka på ett sätt som stärker samhället i stort samtidigt som det är positivt att det skapar möjligheter för medarbetare som vi just nu inte kan sysselsätta, säger SJ:s HR-direktör Mats Pettersson. 

– Förskolepersonalen har gjort ett fantastiskt arbete under våren och kunnat upprätthålla verksamheten på ett mycket bra sätt. För att förbereda oss för en eventuell andra coronavåg i höst så är det här ett bra sätt för att kunna stärka upp med extra personal, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden i Lidingö stad.

Pilotutbildningen pågår i tre dagar och inleds med en teoretisk del och avslutas med två dagars praktik.

Kontakt
För SJ: SJ:s presstjänst: 010-751 51 84, press@sj.se

För Lidingö stad: Ingela Landén, verksamhetschef för den kommunala förskolan i Lidingö stad:
08-731 65 60, ingela.landen@lidingo.se

För Beredskapslyftet: David Löfvendahl, kommunikationschef Novare:
076-114 56 01, david.lofvendahl@novare.se

Prenumerera