• news.cision.com/
  • Beredskapslyftet/
  • Beredskapslyftet genomför en andra utbildning i skogen för arbetslösa – denna gång i Östersundsområdet och i samarbete med SCA och Beredskapslyftets aktörer

Beredskapslyftet genomför en andra utbildning i skogen för arbetslösa – denna gång i Östersundsområdet och i samarbete med SCA och Beredskapslyftets aktörer

Report this content

Med Beredskapslyftet mobiliseras tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. 

De senaste veckorna har det varit en stor debatt kring hur personalförsörjningen till de gröna näringarna, lantbruket och skogen, skall säkerställas på grund av in- och utreseförbud på grund av Coronapandemins framfart i världen. 

Beredskapslyftet genomförde för två veckor sedan en pilotutbildning i skogsplantering i Stockholmsområdet för 25 personer som är nyanlända eller unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Utbildningen väckte stor uppmärksamhet och besöktes av arbetsmarknadsministern samt vd för de gröna arbetsgivarna.

– När vi tillsammans med våra skogsvårdsentreprenörer sökte arbetskraft för plantering mötte vi ett enormt gensvar, säger SCAs skogsvårdschef Ola Kårén. Med det här initiativet kan vi ge dem som vill arbeta med skogsvård en väg till kompetens och arbete. Vi hoppas att många av dem som deltar finner att detta passar dem och att de fortsätter med skogsvårdsarbete denna och kommande säsonger.

Med start den 12 maj genomför Beredskapslyftet en utbildning för 45 arbetslösa i Östersunds skogar. Det är Dalslands Skogsskola och Svensk Skogsservice som står för utbildningsdelen samt tre skogsentreprenörer som tillhandahåller hyggen. Denna gång är det SCA som tillsammans med Beredskapslyftets aktörer finansierar utbildningen.

– Frågan är komplex och behovet av erfarna och duktiga personer från utlandet – Skogens Zlatans – är mycket stort för att säkerställa att 350 miljoner plantor kommer sättas i år säger Fredrik Hillelson, VD för Novare och medgrundare av Beredskapslyftet. Vi hoppas att detta kommer att lösa sig för skogsnäringen men vi ser samtidigt att det är av stor vikt att vi försöker få fler svenskar intresserade av en framtid i skogen för att klara plantering och skötsel både nu och i framtiden.

– Vi behöver kompetent och professionell arbetskraft som kan jobba med skogsvård hela säsongen, från maj till oktober, säger skogsvårdsentreprenör Markus Brugge, på Brugge skogstjänst. Vi hoppas att det här projektet kan ge ett antal medarbetare som långsiktigt vill arbeta hos oss.

Kontakt
För SCA: Ola Kårén, Skogsvårdschef
0705265208, ola.karen@sca.com

För Brugge Skogstjänst: Markus Brugge, VD
0706799204, markus@bruggeskog.se

För Dalslands Skogsskola/Svensk Skogsservice: Joakim Gustafsson, VD
0733902220, joakim@svenskskogsservice.se

För Beredskapslyftet: David Löfvendahl, kommunikationschef Novare
0761145601, david.lofvendahl@novare.se

Om Beredskapslyftet
Beredskapslyftet mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp.
www.beredskapslyftet.se  
 

Prenumerera