• news.cision.com/
  • Beredskapslyftet/
  • Beredskapslyftet lanserar ett snabbspår för skogsplantering riktat till nyanlända och unga med funktionsvariationer

Beredskapslyftet lanserar ett snabbspår för skogsplantering riktat till nyanlända och unga med funktionsvariationer

Report this content

I samarbete med Svensk Skogsservice/Dalslands Skogsskola och FAM lanserar Beredskapslyftet ett fjärde snabbspår nu för plantering av skog.

Med Beredskapslyftet mobiliseras tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. 

De första tre Beredskapslyften riktade sig mot skola, vård och omsorg. Nu riktas fokus mot skogen. Varje år planteras det över 300 miljoner skogsplantor i svenska skogar. Men på grund av in- och utreseförbud runtom i Europa står miljontals plantor nu och väntar på att planteras. Samtidigt som många varsel sker i Sverige finns det två grupper som nu kommer ännu längre ifrån arbetsmarknaden: nyanlända och unga med funktionsvariationer.

– I dessa extrema tider kan vi med hjälp av detta snabbspår vara med och skapa arbetstillfällen och bidra till att det kan planteras ny skog för framtiden. Vår svenska skogsråvara är en viktig exportprodukt men också en förnyelsebar råvara som spelar en stor roll i vår omställning till en mer hållbar värld säger Håkan Buskhe, VD för FAM.

– Skogsvården glöms ofta bort i diskussionerna men det är helt avgörande för framtidens skogsindustri och export att inte arbetet eftersätts nu. Med Beredskapslyftet hoppas vi kunna vara med och bidra med vår kunskap från både produktion och utbildning för att hjälpa till att fylla den stora arbetskraftsbrist vi ser just nu på grund av in- och utreseförbud säger Joakim Gustafsson, VD för Svensk Skogsservice och Dalslands Skogsskola.

Om utbildningen
Utbildningen inleds med en teoretisk digitalt baserad del för att sedan omfatta tre dagars lärarhandledd praktik och teori ute i skogen. För pilotutbildningen kommer detta praktiska moment ske i Erstavik och Tumba strax utanför Stockholm. I utbildningen kommer man bland annat lära sig skogshistorik, planteringsteknik och plantvård men också få kunskaper inom föryngringsmetoder och logistik. För att få godkänt på kursen måste även ett teoriprov skrivas och godkännas.

Pilotutbildningen för 30 personer startar den 20 april. Ambitionen är sedan att utöka antalet deltagare för kommande utbildningar.

Finansiering till projektet kommer från FAM, som genom sitt helägda dotterbolag Kopparfors Skogar är en av Sveriges största privata skogsägare med verksamheter i hela landet. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Kontakt
För FAM: Laura Bergtoft, 073-515 22 61, laura.bergtoft@fam.se
För Svensk Skogsservice / Dalslands Skogsskola: Joakim Gustafsson, VD, 073-390 22 20 joakim@svenskskogsservice.se 
För Beredskapslyftet: David Löfvendahl, kommunikationschef Novare: 076-114 56 01, David.Lofvendahl@novare.se

Beredskapslyftet mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp.

Prenumerera