Berghselever vill att KPMG ska inspirera till att göra skillnad

Som examensarbete har sex studenter från Berghs School of Communication tagit fram en kampanj som ska förmedla värdet av revisionsbolaget KPMG’s tjänster, och samtidigt uppmuntra allmänheten att se skillnad på saker. Målet är att skapa en debatt om nyttan av att granska detaljer i ens vardag.

Årets slututställning på Berghs startar på torsdag och går under namnet ”Make it matter”. Utställningen ska uppmärksamma meningsfull kommunikation genom att lyfta upp ett värde på vad människor verkligen värdesätter. En av examensgrupperna fick KPMG som kund med utmaningen att lyfta revisionsyrket och skapa en attitydförändring där man värdesätter den nytta som revisorer gör.

Lösningen från gruppen blev konceptet ”lika men olika” där man uppmuntrar allmänheten till att se bortom det uppenbara för att hitta skillnaden på saker i sin vardag. Lösningen ska skildra hur man inte alltid reflekterar över vardagssaker och hur stor betydelse olika detaljer kan ha för användaren och samhället i stort. Det är ett nytt och innovativt sätt för ett revisionsbolag att ta en ståndpunkt, skapa debatt, och låta allmänheten granska detaljer, på samma sätt som KPMGs revisorer vill göra.

-        Vi är imponerade över det professionella projektarbetet från start till mål. Samarbetet har lett oss fram till nya insikter och gett oss något större än vi trodde från början. Resultatet kan bli en betydelsefull ingrediens i vår kommunikation framöver, säger Eric Brandt, projektledare KPMG.

Genom att använda sig av #likamenolika vill studenterna att KPMG ska bjuda in allmänheten till samtal. De uppmuntras till att berätta hur de ser skillnad på saker för att lyfta fram den medvetna konsumenten. Kampanjen vill visa hur man kan göra skillnad genom att vilja se skillnad.

Konceptfilm: http://vimeo.com/95750764

För mer information, kontakta:

Annelie Widén

0722- 20 92 75

Annelie.widen@student.berghs.se

Om examensgruppen

Anna Pustovoyt – Marknadskommunikation, Emelie Holgersson – Marknadskommunikation, Annelie Widén - Strategisk kommunikation och PR, Charlotte Hazén - Produktionsledning, Roland Nylin – Reklam – Art director, Stina Ekholm - Interactive communications.

Om Berghs slututställning

Berghs slututställning äger rum i skolans lokaler, Sveavägen 34, pågår 24-25 maj. Utställningen lockar varje år ca 4 000 besökare. www.berghsgradshow14.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är imponerade över det professionella projektarbetet från start till mål. Samarbetet har lett oss fram till nya insikter och gett oss något större än vi trodde från början. Resultatet kan bli en betydelsefull ingrediens i vår kommunikation framöver
Eric Brandt, projektledare KPMG