Bergkvist Siljan inleder transportsamarbete för ökade synergier

Report this content

Bergkvist Siljan har tecknat två nya samarbetsavtal med VSV Frakt och LOTS Group om transport av rundvirke. Avtalen omfattar transporter i Dalarna, Västmanland, Härjedalen, Gästrikland, Hälsingland och Uppland. Dessa samarbeten inleddes den 1 september 2021.

För att realisera nya synergier och bättre flöden har Bergkvist Siljan upphandlat de båda transportföretagen VSV samt LOTS som partners för rundvirkestransporter. Avtalen innefattar dels transporter till Bergkvist Siljans egna sågverk i Insjön, Mora och Blyberg, dels till andra skogsindustrier i Mellansverige. VSV och LOTS använder sig av lokala åkerier vilket skapar arbetstillfällen i dessa områden.

- Under upphandlingen har flera aktörer har visat stort intresse och kunnande. Valet föll på dessa båda företag, som har påvisat ett helhetstänk som säkerställer effektiva flöden samt att de delar vårt synsätt på förbättringsarbete. Avtalen innebär att transportkapaciteten kan nyttjas optimalt med så få körningar utan last som det går, vilket ligger helt i linje med vårt arbete med hållbarhet, säger Erik Brodén, chef Råvara och Logistik, Bergkvist Siljan Skog AB.

- Vi är mycket glada över att Bergkvist Siljan väljer samarbeta med VSV Frakt. Avtalet bidrar till att vi stärker vår position i en befintlig geografi. En ytterligare effekt av uppdraget är att det bidragit till att många nya lokala åkerier har valt att bli en del av VSV. Detta är mycket positivt då vi bygger en långsiktig relation i området, säger Johan Svensson, verksamhetschef på VSV Frakt.

- LOTS Group har länge verkat i Dalarna och Gästrikland. Det var här vi först startade vår verksamhet och därför är det extra roligt att kunna utöka vår kundbas med en ledande aktör som Bergkvist Siljan med stark anknytning till området. Vi är mycket glada över förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete som vi ser kommer att gynna såväl våra åkeripartners som industrin i Mellansverige, säger Fadi Said, verksamhetschef LOTS Norden.

Samarbetet med de båda transportföretagen bidrar till en kostnadseffektivitet som ger ökade värden i hela kedjan.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Brodén                                     Johan Svensson                    Fadi Said
Chef Råvara och Logistik                Verksamhetschef                  Verksamhetschef LOTS Norden
erik.broden@bergkvistsiljan.com    johan.svensson@vsv.se       fadi.said@lotsgroup.com

070-250 12 08                                 070-547 07 65                       070-165 97 57

Om Bergkvist Siljan
Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna som är en global leverantör av trävaror. Våra tre produktionsenheter ligger runt Siljan och har ett upptagningsområde av råvara med fokus på Dalarna och angränsande län. Våra färdiga produkter sprids över världen med fokus på Norden, Asien, Europa och Nordafrika.

Dokument & länkar