FRIVILLIG PARTIELL ÅTERBETALNING AV OBLIGATIONSLÅN

Report this content

Bergkvist Siljan har idag beslutat att återbetala 37 500 000 SEK (5% av det totala initial nominella beloppet) av dess obligationer (ISIN: SE0012673952). En premie enligt obligationsvillkoren kommer att utbetalas. Återbetalningen inklusive utbetalning av premie kommer att genomföras på kommande räntebetalningsdag 8:e April 2021 till personer som är registrerade som obligationsinnehavare per 30:e Mars 2021.

-Syftet är att reducera koncernens bruttoskuld och förbättra räntenettot. Återbetalningen möjliggörs av koncernens starka kassaposition, - säger Anders Nilsson (Bergkvist Siljans koncernchef)

Efter återbetalningen kommer 600 000 000 SEK av obligationens nominella belopp kvarstå, varav 36 900 000 SEK innehas av Bergkvist Siljan.

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 11.30 CET.