Bergs introducerar Timber Windows i Sverige

Report this content

Timber Windows, ett dotterbolag till Bergs, öppnar två nya showrooms i Sverige

Expansionsplaner förverkligas

Under 2021 förvärvade Bergs företaget Performance Timber Products Group (PTPG) i Storbritannien. Timber Windows är ett av de varumärken som ingick i förvärvet och som nu påbörjat en internationell expansion med de första etableringarna utanför Storbritannien. Timber Windows har för närvarande 44 showooms i England och omsätter ca 200 Mkr per år. 

Timber Windows är ett unikt koncept för fönster och dörrar av trä för den privata husmarknaden. Verksamheten är uppbyggd kring en lokal närvaro med showrooms där kunder kan se exempel på olika produkter, bli inspirerade och samtidigt få kvalificerad rådgivning av kunnig personal inför ett beslut om köp av fönster eller dörrar. Produktion sker sedan helt kundorderstyrt för att passa in i befintlig fastighet, där Timber Windows även ombesörjer installation och detaljanpassning.

Etablering i anslutning till intressanta byggnadsbestånd

Som ett led i den kommande internationella expansionen etableras två nya showrooms i Sverige. Ett i Saltsjöbaden utanför Stockholm och ett i Hovås, söder om Göteborg. Det är två orter där det finns ett betydande bestånd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där bolagets produkter passar väl in.

”Introduktionen av Timber Windows i Sverige är helt i linje med vår strategi för att expandera verksamheten inom produktområdet Joinery.  Varumärket och de kundanpassade tjänster som är kopplade till konceptet lämpar sig väl för expansion ”, säger Peter Nilsson, VD och Koncernchef för Bergs.

Kontakt

Frågor beträffande detta pressmeddelande besvaras av VD och koncernchef Peter Nilsson, 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Läs mer:

https://www.timberwindows.se

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar