Bergs och Wood Tube i nyskapande samarbete

Report this content

Bergs blir delägare och industriell partner i det värmlandsbaserade innovationsbolaget Wood Tube och skapar förutsättningar för att inleda produktion och marknadsföring av ny innovativ byggprodukt.

Pappersbaserade reglar
Innovationsföretaget Wood Tube har utvecklat en patenterad pappersregel för tillverkning av innerväggar och möbelstommar. Reglarna tillverkas av pappersråvara och blir ett alternativ till reglar av stål eller trä. Produkten möjliggör att bygga mer klimatsmart, reducerar byggkostnader och förbättrar snickarnas arbetsmiljö. Efter en tid av produktutveckling, certifiering och säkerställande av patentskydd är bolaget nu redo för en mer kommersiell fas.

Bergs roll i Wood Tube
I denna fas säkerställer Bergs finansieringen av en produktionsanläggning för industriell framställning av reglar. Bergs erhåller en ägarandel på 25 procent i Wood Tube och kommer aktivt verka för att utveckla bolaget tillsammans med övriga ägare och medarbetare. Bergs investering uppgår till ca 8,5 Mkr. Engagemanget ligger helt i linje med Bergs ambitioner att utveckla och förädla hållbara produkter av skogsråvara.

”Vi ser en stor potential för Wood Tube där både reglar, men även andra applikationer kan komma att spela en viktig roll i framtidens byggande. Som långsiktig ägare kommer vi tillsammans med Wood Tube att utveckla detta till ett framgångsrikt företag, säger Peter Nilsson, VD i Bergs Timber AB”

”Med Bergs får vi en mycket stabil partner, både finansiellt och marknadsmässigt. De har vana vid att utveckla företag, har viktiga ingångar till den marknad vi vill fokusera på och besitter kunnande i industriella processer, vilket vi tror kommer vara värdefullt under vår fortsatta expansionsfas, säger Tobias Söderbom Olsson, VD för Wood Tube Sweden AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nilsson, Vd och koncernchef på telefonnummer 070-315 09 27, eller Tobias Söderbom Olsson
CEO, Wood Tube Sweden AB på telefon 073-715 01 55.

Om Wood Tube
Reglarna tillverkas av pappersråvara och produkten kan göras i varierande dimensioner för olika tillämpningar.

Arkitekter, byggare och återförsäljare av byggprodukter har med intresse följt bolagets utveckling och uppstart som har genererat stor uppmärksamhet för den egenutvecklade innovationen.

En regel tillverkad av papper har väldigt många fördelar genom hela byggprocessen. Den har bland annat ett lägre klimatavtryck, samtidigt som snickarna får en bättre arbetsmiljö när tunga lyft undviks och risken för skärskador på vassa stålreglar minskar. 
www.woodtube.se

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Media

Media

Dokument & länkar