Bergs slutför överlåtelsen av sina svenska sågverk

Report this content

Som meddelades den 17 juni 2020 har Bergs slutit avtal med Vida Aktiebolag om överlåtelsen av Bergs svenska sågverksrörelse.  Idag den 1 september 2020 har Bergs fullföljt överlåtelsen till Vida Aktiebolag. Den överlåtna rörelsen omfattar sågverken i Orrefors, Vimmerby, Mörlunda och tillgångarna vid det avvecklade sågverket i Gransjö.

Köpeskillingen uppgår till 390 Mkr och transaktionen är nu slutförd i enlighet med tidigare kommunicerade villkor efter att godkännande erhållits från Konkurrensverket i Sverige.

I samband med transaktionen lämnar Jan Liljegren koncernledningen i Bergs för att tillträda en befattning hos Vida. Koncernledningen utgörs därefter av Peter Nilsson, Vd och koncernchef, och Anders Marklund, CFO. Vidare kommer arbetstagarrepresentanterna i styrelsen att lämna då de övergår till anställning i Vida.

  
Kontakt

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27.

Om Bergs
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 2 mrd SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar