Bergs Timber återgår till normal sågproduktion

Report this content

Bergs Timber har tidigare aviserat om nedläggning av Gransjö sågverk. Likaså har produktionen, som en effekt av den pågående coronakrisen, minskats vid övriga svenska sågverk och vid vårt estniska sågverk. Nedläggningen av Gransjö sågverk har gått planenligt och sågproduktionen kommer att avslutas under april.

Efterfrågan på sågade trävaror är god på flera viktiga marknader och vi ser en viss förbättring på den engelska marknaden. Våra lager är i balans och orderingången har förbättrats. Efterfrågan på trävaror är normalt säsongsmässigt hög under det andra kvartalet.  Vid våra svenska sågverk kommer genomförda korttidspermitteringar att avslutas och produktionen återgå till normal takt från den 4 maj. Vårt estniska sågverk har under april producerat med ett skift och återgår från den 4 maj till två skift. Vårt lettiska sågverk Vika Wood har inte berörts av produktionsminskningar.­

- Efter en nedgång under andra hälften av mars och under april ser vi nu att efterfrågan förbättras och  att orderingången ökar fram till semesterperioden. Efter de produktionsminskningar som genomförts har vi balanserade lager och det känns positivt att vi nu återgår till normala produktionsnivåer. De långsiktiga effekterna av den pågående coronakrisen är fortsatt svårbedömda, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs Timber.

___________________________________

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020, klockan 11.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar