Bergs Timber genomför organisationsförändring

Jan Liljegren tillträder den 1 januari 2019 befattningen som VD för Bergs Timber Production AB och ansvarig för Bergs Timbers svenska verksamhet. Jan har under hösten innehaft befattningen som produktionsdirektör och tar nu klivet upp som VD.

Samtidigt kommer Bitus, vår svenska träskyddsverksamhet, att utgöra ett nytt affärsområde. Bitus har en stark marknadsposition och vi ser stora möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Förändringen markerar vår ökade ambitionsnivå inom området träskydd och en framtida utveckling mot allt högre vidareförädlingsgrad av koncernens produkter. Henrik Egnell kommer att ansvara för affärsområde Bitus och därvid rapportera direkt till VD i Bergs Timber AB.
  
  
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 15:00.Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Om oss

Detta är Bergs– en internationell trävarukoncern Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet. Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Prenumerera

Dokument & länkar