Bergs Timber genomför organisationsförändringar

Report this content

Jan Liljegren anställs som produktionsdirektör för Bergs Timber och vice VD för Bergs Timber Production. Jan har en gedigen branscherfarenhet från flera ledande befattningar inom sågverksindustrin och kommer närmast från tjänsten som produktionsdirektör för Södra Wood. Jan kommer att tillträda sin tjänst på Bergs Timber under 2018. Tjänsten ingår i koncernledningen.

Sampsa Auvinen kommer att lämna Bergs Timber i slutet av september. Sampsa har varit VD för Norvik Timber Industries sedan 2009. Efter Bergs Timbers förvärv av Norviks verksamheter i Baltikum och England har Sampsa varit involverad i integrationen av dessa verksamheter in i Bergs Timber. Sampsa har varit styrelsemedlem i Bergs Timber från 2016 till maj 2018. Vi vill tacka Sampsa för hans fina insatser i Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 12:00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Dokument & länkar