Bergs Timber gör tillfällig anpassning av produktionen

Report this content

Effekterna av den nu pågående coronakrisen börjar märkas i lägre efterfrågan på trävaror. Bergs Timber har en stor andel av sin försäljning till den engelska marknaden där efterfrågan minskat snabbt den senaste tiden. För att uppnå en bra balans mellan produktion och efterfrågan kommer ett antal förändringar att göras i verksamheten.

Bergs Timber har kommit överens med de fackliga organisationerna om att påbörja korttidspermitteringar vid sågverket i Orrefors efter påsk. Vid sågverken i Mörlunda och Vimmerby har viss anpassning av skiftgång genomförts och inhyrd personal har sagts upp. Produktionsvolymen vid sågverken kommer kortsiktigt att reduceras med ca 30 procent. Produktionstakten kommer att revideras löpande.

Även i verksamheten i Baltikum och England kommer permitteringar att genomföras.

Förhandlingarna med de fackliga organisationerna avseende nedläggning av sågverket i Gransjö har avslutats. Sågverksamheten upphör under april och hela verksamheten avvecklas under hösten 2020.

­- Leveranserna under inledningen av 2020 har varit bra och våra lager är låga för säsongen vilket är en styrka i detta osäkra läge. Många av våra marknader fungerar bra medan den lägre efterfrågan från England har stor påverkan på vår verksamhet. Vi har en beredskap att snabbt öka kapaciteten igen då efterfrågan ökar, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020, klockan 14.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar