Bergs Timber har beslutat avveckla ”Partner Shop”-konceptet på Bitus.

Bergs Timber Bitus AB är en av Sveriges största träimpregneringsanläggningar. Den beslutade förändringen innebär en koncentration av verksamheten till tryckimpregnering, målning och så kallad Linax-behandling.

Bristande lönsamhet i ”Partner-shop”-konceptet (fullsortiment av virke till byggmaterialhandeln) är orsaken till nedläggningsbeslutet. En begränsad lagerhållning av tryckimpregnerade produkter för den svenska byggmaterialhandeln kommer att behållas.

Beslutet innebär en personalreduktion på fyra personer. MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

       

Mörlunda 2013-09-30

Bergs Timber AB (publ)

Peter Nilsson
Verkställande direktör
          

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2013 klockan 10:00.

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar