Bergs Timber konsoliderar sågverksproduktionen och satsar på ökad förädling

Bergs Timber har under hösten gjort en översyn av samtliga produktionsanläggningar och som en följd av detta har styrelsen idag beslutat om följande förändringar.

I den svenska rörelsen kommer sågningen vid anläggningen i Broakulla att upphöra. Broakulla har en årsproduktion av ca 50 000 m3 sågad vara och koncernens anläggningar i Gransjö och Mörlunda kommer efter stängningen att öka produktionen med motsvarande volym. Sågningen i Broakulla kommer preliminärt att upphöra före sommaren och anläggningen kommer därefter att utvecklas mot vidareförädling och logistik och för detta ändamål kommer 3 MSEK att investeras under hösten. Enheten komma att utgöra del av Bitus, koncernens svenska del av vårt nya affärsområde Vidareförädling med inriktning mot förädling och träskydd. Broakulla har i dagsläget ca 20 anställda och samtliga kommer att erbjudas anställning vid den nya förädlingsverksamheten eller vid någon av Bergs Timbers anläggningar i Gransjö, Orrefors eller Nybro. MBL-förhandlingar inleds omgående.

I bolaget Laesti, koncernens estniska sågverksföretag med två anläggningar i Pärnu och en samlad produktion av 110,000 m3 sågad vara, kommer all sågproduktion och hyvling vid Savi-anläggningen att upphöra. Savi-anläggningen kommer därefter att användas för torkning av Saugas produkter. Vid Sauga-anläggningen kommer samtidigt ca 10 MSEK att investeras i nytt, kapacitetshöjande timmerintag och produktionen ökas till ca 95 000m3 sågad vara per år. Efter stängningen av Savi minskar vår estniska sågverkskapacitet med ca 15 000 m3 per år. Savi har idag cirka 70 anställda varav cirka 20 kommer att erbjudas att flytta till Saugas anläggning och den totala personalminskningen kommer att bli ca 50 personer. Förändringen genomförs under hösten och vintern.

De båda förändringarna beräknas ger en årlig effektiviseringsförbättring med 20 – 25 MSEK samtidigt som reinvesteringsbehovet minskar och rörelsekapital frigörs.

”Efter genomförandet förbättras vår lönsamhet i sågverksrörelsen samtidigt som vi ökar förädlingsverksamheten. Tyvärr berörs många anställda i Estland och vi kommer att göra vårt bästa för att hantera situationen på bästa sätt”, säger Peter Nilsson, CEO Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 77 315 09 27) peter.nilsson@bergstimber.se  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 13:00. Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com

Taggar:

Om oss

Bergs Timber finns på båda sidor Östersjön med sågverk och vidareförädling med en total produktion om cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror. I Lettland finns tillverkning av trädgårdsprodukter, fönster, dörrar och hus och i Sverige finns anläggning för träskydd. Dessutom finns verksamhet i Storbritannien. Vi är entreprenörer och har en organisation med decentraliserat ansvar. Gemensamt för hela verksamheten är trygghet och pålitlighet. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet för dig som kund. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar för att möta dina krav. Som skogsägare ska du känna dig trygg med oss som samarbetspartner i skogen. Vi tar också på bästa sätt vara på ditt virke i våra anläggningar. Trä binder koldioxid och trävarubranschen hjälper människor att göra hållbara och klimatsmarta val. Du som investerar i Bergs Timber gör en hållbar investering.

Prenumerera

Dokument & länkar