Bergs Timber söker utökat produktionstillstånd för sågverket i Mörlunda

Report this content

Bergs Timber startade sågverksamhet i Mörlunda för 100 år sedan. Sågverket har under åren utvecklats och bestod under en period av tre såglinjer och flera produktionslinjer för hyvling av olika produkter. Under 2012 och 2013 genomfördes stora förändringar med neddragning av bemanningen. Samtidigt genomfördes en investering i sågverket vilket möjliggjorde en satsning på sågning av klentimmer. Omläggningen till klentimmersågning och hyvling har varit lyckosam och anläggningen i Mörlunda har haft en god ekonomisk utveckling. Under 2018 investerades även i en ny pannanläggning, vilket har gett en bra effekt.

Produktionsvolymen har successivt ökat och har nu nått gränsen för vårt gällande produktionstillstånd på 130 000 kubikmeter per år. För att möjliggöra fortsatt utveckling och expansion kommer ett nytt produktionstillstånd på 300 000 kubikmeter per år att sökas.

”Vi har idag en effektiv och lönsam anläggning i Mörlunda som med hjälp av engagerade och duktiga medarbetare nu nått taket för vårt produktionstillstånd. Vi ser positivt på framtiden och för att möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten söker vi nu ett nytt produktionstillstånd på 300 000 kubikmeter per år”, säger Peter Nilsson.

    
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 klockan 12.00

Bergs Timber AB (publ), 556052–2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar