Bergs Timbers svenska dotterbolag Bitus AB investerar och bygger ut produktionskapaciteten för Linax.

Report this content

Linax är Bitus eget varumärke för linoljeimpregnerat trä som ingår i vårt produktområde Wood Protection. Linax har goda egenskaper för beständighet i färg, form och används i huvudsak som trall, panel för småhus, tak och utemöbler. Efterfrågan på Linax ökar och Bitus kommer nu investera 22 MSEK för att öka produktionen från nuvarande ca 5000 m3/år till 15 000 m3/år. En ny anläggning kommer att uppföras i anslutning till nuvarande produktionsenhet i Nybro, utanför Kalmar. Den kommer stå klar vid årsskiftet 2021/2022.

– Efter investeringen kommer nuvarande kapacitet för Linax att tredubblas. Investeringen ligger helt i vår linje med att investera i området Wood Protection och stärker vår marknadsposition, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef Bergs.

– Vi ser en stark efterfrågan på träskyddsprodukter och då inte minst Linax. Efter investeringen ökar kapaciteten och vi breddar även kunderbjudandet med bl.a. nya färger säger Roger Eckerstig, VD Bitus AB.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Roger Eckerstig 072-216 68 28, VD Bitus AB.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Dokument & länkar