Inbjudan till videokonferens

Report this content

Presentation av strategisk inriktning för Bergs

I samband med en videokonferens fredagen den 5 mars kl 10.00 kommer VD och koncernchef Peter Nilsson tillsammans med CFO, Anders Marklund, att redogöra för den strategiska inriktningen för Bergs.

Bakgrund
Efter försäljningen av den svenska sågverksrörelsen under 2020, har en översyn av koncernens långsiktiga strategi genomförts. Den strategiska inriktningen kommer att presenteras i videokonferensen.

Välkommen att närvara. Möjlighet kommer att finnas att ställa frågor. Presentationen kommer i efterhand även att publiceras på bolagets webbsida bergstimber.com

Länk till presentationen: https://youtu.be/86RHvDWOHfo

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Taggar:

Dokument & länkar