Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2016-08-22 i Bergs Timber AB (publ) i Mörlunda

Report this content

Beslut om särskild granskning
Det beslutades att en särskild granskning skall ske avseende omständigheterna kring förvärvet av Jarl Timber AB inkluderande den apportemission som skedde som en del i förvärvet.
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
 
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 15:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.


Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar