Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2016-08-22 i Bergs Timber AB (publ) i Mörlunda

Beslut om särskild granskning
Det beslutades att en särskild granskning skall ske avseende omständigheterna kring förvärvet av Jarl Timber AB inkluderande den apportemission som skedde som en del i förvärvet.
 
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
 
Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 15:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.


Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar