Save the date: Bergs Timber anordnar Kapitalmarknadsdag den 8 december 2021

Report this content

Bergs bjuder in analytiker, investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas den 8 december november 2021, klockan 14.00 CET, i Stockholm, Sverige.

Kapitalmarknadsdagen planeras som ett fysiskt evenemang, men kommer också att streamas live på nätet för de som föredrar att delta digitalt.

 

Kapitalmarknadsdagen kommer fokusera på att ge en mer detaljerad bild av bolagets tre produktområden samt ge en uppdaterad presentation av strategi, finansiella mål och utfall.

 

En formell inbjudan som inkluderar en detaljerad agenda och registreringsdetaljer kommer att distribueras längre fram när vi närmar oss evenemanget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Dan Setterwall

External Communications, +46 (0)70 575 35 05

dan.setterwall@bergstimber.com

eller

Anders Marklund, CFO, +46 (0) 70 284 47 96

Anders.marklund@bergstimber.com

 

 

Om Bergs

 

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Dokument & länkar