Om oss

Bergvik Skog är ett av Sveriges största skogsägande företag med årlig avverkningsvolym på 6,8 milj m3fub. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1,9 milj hektar i Sverige och 0,1 milj ha i Lettland. Bergvik äger tre skogsplantskolor med en årlig produktion av ca 55-60 milj plantor. Bergvik Skog AB (publ) bildades 2004 i samband med att Bergvik Skog förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde i Sverige. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive Korsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Bergvik Skog har även ingått avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive Korsnäs. Bergvik Skog ägs, förutom av Stora Enso och Korsnäs, i huvudsak av institutionella ägare. Bergvik Skog har sitt säte och kontor i Falun.

Prenumerera

Relaterade releaser

Ny styrelseordförande i Bergvik Skog AB