Birgitta Stymne Göransson ordförande i Berling Media och i Gleerups

Report this content

Birgitta Stymne Göransson tillträder som styrelseordförande i Berling Media AB. Det är en av Sveriges största och äldsta mediekoncerner som bidrar till att bygga ett gott och socialt hållbart samhälle inom vård, skola och omsorg samt kyrkornas stift och församlingar.
Birgitta har även utsetts till styrelseordförande i läromedelsföretaget Gleerups Utbildning AB som är ett av tre dotterbolag i samma koncern.

I koncernen ingår också Verbum AB med media- och kommunikationsprodukter till den kyrkliga marknaden samt kompetensutvecklingsföretaget Gothia Fortbildning AB.

– Utbildning, fortbildning och relevant kunskap har blivit än viktigare i dagens samhälle och jag ser en mycket intressant utvecklingspotential för hela Berling Media-koncernen och för Gleerups Utbildning, säger Birgitta Stymne Göransson.

Det ska bli mycket spännande att få ta del av Berling Medias olika verksamheter som ligger väl i linje med min bakgrund från bland annat medicin-, vård-, utbildnings- och tjänstesektorn. Jag har hört mycket gott om hela koncernen och vet att den står för hög kvalitet och bra värderingar.

Birgitta Stymne Göransson är civilingenjör från KTH och har en MBA från Harvard Business School. Hon har haft flera ledande befattningar inom både näringslivet och den ideella sektorn och har lång erfarenhet av affärsutveckling och att driva effektiviserings- och förändringsprocesser samt digitalisering inom tjänstesektorn, bland annat som tidigare VD för Semantix och Memira samt som styrelseledamot i Capio.  

Som styrelseordförande i Fryshuset var hon med och startade en av Stockholms största gymnasie-skolor och hon är fortfarande styrelseledamot i stiftelsen. Idag är Birgitta huvudsakligen verksam som strategisk rådgivare och styrelseledamot i nordiska bolag och är utöver ordföranderollen i Berling Media och Gleerups även styrelseordförande i BCB Medical OY och MAG Interactive AB.

För ytterligare information var vänlig kontakta
Åsa Steholt Vernerson

VD för Berling Media AB och Gleerups Utbildning AB
asa.steholt.vernerson@berlingmedia.se
0704-66 37 30

Om Berling Media
Koncernen har drygt 130 anställda med kontor i Stockholm och Malmö. Utöver de tre dotterbolagen Gleerups Utbildning AB, Gothia Fortbildning AB och Verbum AB ingår även moderbolaget Berling Media AB med koncerngemensamma funktioner. År 2018 blev ännu ett bra år för koncernen och nettoomsättningen ökade till 343 Mkr (333 Mkr 2017) och rörelseresultatet till 34 Mkr (31 Mkr 2017).

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Birgitta Stymne Göransson tillträder som styrelseordförande i Berling Media och i Gleerups
Twittra det här

Citat

Utbildning, fortbildning och relevant kunskap har blivit än viktigare i dagens samhälle och jag ser en mycket intressant utvecklingspotential för hela Berling Media-koncernen och för Gleerups Utbildning.
Birgitta Stymne Göransson
Det ska bli mycket spännande att få ta del av Berling Medias olika verksamheter som ligger väl i linje med min bakgrund från bland annat medicin-, vård-, utbildnings- och tjänstesektorn. Jag har hört mycket gott om hela koncernen och vet att den står för hög kvalitet och bra värderingar.
Birgitta Stymne Göransson