Berner och Avilon Oy inleder samarbete

 

Det finländska flerbranschföretaget Berner har undertecknat ett avtal med Avilon Oy från Valkeakoski om vidareförädling och marknadsföring av natriumsulfat som uppstår som en biprodukt vid tillverkning av brandskyddsfibrer.

Det avtal som nu ingåtts förstärker ytterligare Berners ställning som leverantör av råvaror till industrin. Berner sköter i hemlandet och utomlands all försäljning och marknadsföring av det natriumsulfat som Avilon Oy producerar i Valkeakoski. Berner ansvarar också för förpackning och leverans av produkten. Natriumsulfat används bl.a. inom tvättmedels- och textilindustrin.

Närmare information
Berner Aktiebolag marknadsföringschef Hannu Turku tfn 020 791 4218, hannu.turku@berner.fi

 

Berners Agenturavdelning importerar och marknadsför råvaror och tillsatsämnen till ett flertal industribranscher samt till central- och partiaffärerna inom handeln.  De till volymen största produktgrupperna utgörs av salt och baskemikalier.

Berner Aktiebolag är ett finländskt familjeägt bolag med internationell verksamhet. Berner besitter mångsidig kompetens inom marknadsföring och försäljning och målet för verksamheten är långsiktigt samarbete med olika intressenter.  Berners huvudkontor, produktutveckling och produktionsanläggningar finns i Finland. Berners dotterbolag betjänar kunderna i Baltikum och Sverige. År 2009 var koncernens omsättning ca 260 MEUR och antalet anställda 531.

Avilon Oy tillverkar brandskyddsfibrer och andra viskosfibrer i sin fabrik i Valkeakoski. Bolaget utvecklar också nya miljövänliga och produktionssäkra fibertillverkningsmetoder och produkter. Avilon satsar på hög kvalitet, ansvarsfullhet och kompetenta medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar