BRÖDERNA BERNER AB FÖRVÄRVAR DOLEMA AB

Report this content

Berner Medical, en division inom Bröderna Berner AB, specialiserar sig på produkter för sjukvård och professionell rengöring och har funnits på den svenska marknaden sedan femtiotalet. Kunderna inkluderar regioner och privata vårdgivare. Bröderna Berner är ett dotterbolag till det finska familjeföretaget Berner OY, med hållbar tillväxt i alla nordiska länder som målsättning.

-Förvärvet av Dolema AB är en del av strategin att bli en leverantör av produkter för sjukvården och laboratorier i hela Norden. Med Dolema’s kunniga och erfarna personal, liksom deras starka produktportfölj, kan vi expandera vårt erbjudande till kunder ytterligare, och även stärka vår position som en attraktiv samarbetspartner för våra ledande internationella leverantörer, säger Antti Korpiniemi, VD för Berner OY.
 

De huvudsakliga produktgrupperna hos Dolema är respirationsprodukter såsom nebulisatorer, och produkter för urologi såsom katetrar.
 

- Förutom fokus på hög kvalitet i vårt kunderbjudande och våra leverantörssamarbeten, så har vi även ambitionen att skapa engagemang och delaktighet bland personalen, gemensamt, säger Anna Älverstad, försäljningschef för Berner Medical. 

-Med det här avtalet baserat i gemensamma värderingar har Dolema AB etablerat ett viktigt partnerskap, som dels säkerställer kontinuitet för vår välmotiverade personal såväl som för våra kunder och leverantörer, dels ger nya och spännande möjligheter till framtida utveckling. Jag ser fram emot att långsiktigt fortsätta inom Berner Medical för att bidra till att ytterligare utveckla verksamheten, säger Claes Dahlin, VD för Dolema AB.
 

Dolema AB kommer att fortsätta i nuvarande skepnad fram till årsskiftet, då den operationella verksamheten införlivas i Berner Medical, en division inom Bröderna Berner AB.

Ytterligare information:
Antti Korpiniemi     Anna Älverstad      
CEO, Berner OY   Försäljningschef, Berner Medical, Bröderna Berner AB     
Tel: + 358 50 551 3720    Tel: +46 76 831 94 11
E-mail: antti.korpiniemi@berner.fi      E-mail: anna.alverstad@bernermedical.se
www.berner.fi   www.bernermedical.se 
     
Claes Dahlin
VD, Dolema AB
Tel: +46 70 441 15 95
E-mail: claes.dahlin@dolema.com
 

Bröderna Berner AB, med divisionerna Berner Medical, Berner Industries och Gullviks, är ett dotterbolag till det finska familjeföretaget Berner OY med sex affärsområden, och etablerat 1883.  Berner Medicals nuvarande produktportfölj inkluderar bland annat högkvalitativa desinfektionsmedel och rengöringsprodukter för professionellt bruk, kemikaliefri desinfektion från LED Tailor, handskhållare och dispensrar från Harry Holms.  Omsättningen för Berner Group uppgick 2020 till 323,3 meur, och bolaget har ca 500 anställda i Finland, Sverige, Norge och Baltikum. www.bernermedical.se

Dolema AB är en etablerad leverantör av respiratoriska, urologiska och stomiprodukter samt andra förbrukningsmaterial, riktade mot både hemsjukvård och sjukhusvård, och representerar inom dessa områden ett antal innovativa och framgångsrika företag. Företaget har 12 anställda i Sverige och Norge. www.dolema.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar