Ledarskap, makt och algblomning i fokus när Östersjöfestivalen i Stockholm presenterar årets seminarieprogram

I år blir det femtonde året som Östersjöfestivalen hålls på Berwaldhallen i Stockholm. En klassisk musikfestival med de främsta orkestrarna och artisterna från hela Östersjöområdet, men även en plattform för viktiga samtal och dialog kring Östersjöns känsliga miljö, och det ledarskap som krävs för att kunna lösa miljöproblemen. I år uppmärksammas även att Finland firar 100 år av självständighet. 

– Liksom tidigare år är miljöfrågan i fokus. I år presenterar vi två konserter med stark miljöanknytning; film- och musikprojektet Aeterna och det nyskrivna stycket Fem årstider om årstidernas växlingar i ett varmare klimat. Vi är också mycket glada över att, tillsammans med våra samarbetspartners, kunna presentera ett extra spännande seminarieprogram i år, där flera viktiga frågor om både miljö och ledarskap tas upp. Jag vill även särskilt lyfta fram vår serie av miniseminarier inför varje konsert, och samtidigt välkomna två nya samarbetspartners, Stockholm ACT och NEFCO. Vi hoppas att många ska bli nyfikna och komma både till de längre seminarierna i Studio 3 i Radiohuset och till miniseminarierna på Berwaldhallen, säger Michael Tydén, General Manager och medgrundare av Östersjöfestivalen. 

Seminarierna i Studio 3 på Radiohuset arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska Institutet, Svenska Institutet och Vetenskapsradion, och sänds även i SR P1. Miniseminarierna inför varje konsert arrangeras i samarbete med Världsnaturfonden, Raoul Wallenberg Academy, Radiohjälpen, Stockholm Resilience Centre, Stockholm ACT och NEFCO. Alla seminarier och konsertintroduktioner är gratis och öppna för alla.

Östersjöfestivalen pågår mellan den 21 och den 29 augusti och i år gästas festivalen av orkestrar som Kungliga Hovkapellet, Helsingfors Stadsorkester, Estonian Festival Orchestra, Mariinskijteaterns Orkester, Musica Vitae, Sibelius Academy and Julliard School Joint Symphony Orchestra, samt en rad framstående körer, sångare, solister och dirigenter.  Se hela programmet här www.balticseafestival.com

Konserten Hillborgs Aeterna, med musik av Anders Hillborg har urpremiär den 23 augusti, med Sveriges Radios Symfoniorkester ledda av Esa-Pekka Salonen. Konserten Seasons – fem årstider, med musik av Marie Samuelsson, spelas den 27 augusti, med Musica Vitae under ledning av Malin Broman. 

Mer information:
För intervjuer, foton och pressackreditering kontakta Carin Balfe Arbman, pressansvarig Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, tel. 070-633 35 08,
carin.balfe_arbman@sverigesradio.se 

---

SEMINARIEPROGRAM

Seminarierna hålls kl. 17:00 – 18:00 i Studio 3, Radiohuset. Seminarierna sänds i SR P1.


Makt och pengar – ständiga följeslagare 
Tisdag 22 augusti. Utrikespolitiska Institutet. Moderator: Karsten Thurfjell

I Wagners Ring glimrar och förför Rhenguldet. Det för gudar och enkla människor till både det sämsta och det bästa. Kampen för värden och rätt har mödosamt följt en väg av allt bättre institutioner, från FN-stadgan 1945 och konventionerna om mänskliga rättigheter 1948 till det europeiska projektet efter murens fall 1989. Utvecklingen på senare tid manar dock till oro. Ledare som samlar makt över regering, rättsskipning, affärsliv och media vinner terräng i vår närhet och globalt. Måste vi i framtiden leva i en värld “utan fakta, utan normer, utan ansvar”? Kommer nya former av bestående band mellan politisk makt och pengar? Vad är i så fall motkrafterna i politik, näringsliv, samhälle, media och kultur?

Ämnen 

  • Skiften i global ekonomi och politik. Mats Karlsson
  • Hur korruption fungerar och kan motverkas i enskilda länder. Johan Engvall, forskare vid UI.
  • Det ekonomiska livet, näringslivets roll och intressen.


Varför stoppar vi inte algblomningarna?
Onsdag 23 augusti. Klotet, Vetenskapsradion, Sveriges Radio P1. Moderator och programledare: Susanna Baltscheffsky och Marie-Louise Kristola.

Klotets samtal på Östersjöfestivalen handlar om att det finns idéer till tekniska lösningar för att få stopp på de giftiga algblomningarna, men de fastnar som pilotprojekt i liten skala. Till exempel har försök med att pumpa ner syre till havsbotten testats, och även att kemiskt binda överskottet av fosfor vid bottnarna. Men Östersjö-ekologer är skeptiska till så kallad geoingeneering, med motiveringen att ekosystemet kan påverkas negativt. Samtidigt är ekosystemet redan rejält förstört av övergödningen, och problemet kommer att kvarstå i decennier, även om vi skulle lyckas stoppa ytterligare tillförsel av näringsämnen till havet. Varför testas inte teknikerna vidare? Vilka risker för de med sig? Och vilka risker tar vi genom att inte använda den teknik som finns? Är geoingeneering bra eller dåligt?


Norden, identitet och Europa
24 augusti. Utrikespolitiska Institutet. Moderator: Karsten Thurfjell 

När Finland blev självständigt 1917 var det i en tid efter världskrig och revolution. De nordiska länderna fann sin väg och utvecklade sina samhällsmodeller. De baltiska staterna blev självständiga på andra sidan Östersjön. Sovjet och Nazi-Tyskland kastade Europa in i nytt krig, följt av spänning och förtryck. Ur askan kom ett nytt europeiskt samarbete som 1989 öppnade vägen för det moderna EU. Idag känner vi återigen splittrande krafter i Europa. Var står den nordiska identiteten idag? I Europa? I Östersjöregionen? Hos oss i Sverige? Finlands väg har varit lång. Det är idag ett land som har skäl att fira 100 år med stolthet. Men vi alla har skäl att fråga oss om framtiden och Nordens roll i den.

Ämnen

  • Norden. Gunnar Wetterberg, författare.
  • Finland, landets utveckling och intressen. Hanna Ojanen, Tammerfors.
  • Europa, regional integration och framtidens maktkonstellationer. Björn Fägersten, UI, Europachef
  • Identitet och kultur mellan integration och desintegration.

Vilket ledarskap behövs för en hållbar utveckling i Östersjöregionen?
28 augusti. Svenska Institutet. Moderator: Karsten Thurfjell

I Östersjöregionen är de gemensamma utmaningarna många, liksom de mål och åtgärder som pekar ut riktningen mot en mer hållbar utveckling. Många är också de olika typer av organisationer som idag bidrar genom projekt, affärsverksamhet och samarbeten. När många aktörer på olika nivåer ska åstadkomma förändring mot gemensamma mål spelar ledarskapet en avgörande roll. Vad är det för typ av ledarskap som krävs för att Östersjöregionalt samarbete ska fungera? Vilka är utmaningarna med ledarskap i en internationell kontext? Vilka ledare och vilket ledarskap saknas idag – nationellt, regionalt och lokalt? Vilken roll har akademin, näringslivet och civilsamhället? Några framträdande ledare, som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen, delar med sig av sina viktigaste erfarenheter.


MINISEMINARIER
Miniseminarierna hålls kl. 18:00 – 18.15 i Berwaldhallens konsertintrohörna. Konsertintroduktionerna följer direkt efter. 

22 augusti. Presentation av Stockholm Act

23 augusti. Forskare från Stockholm Resilience Centre

24 augusti. Forskare från Stockholm Resilience Centre

25 augusti. WWF: Östersjön – hot och möjligheter

26 augusti. Radiohjälpen, Per Byman

27 augusti. Raoul Wallenberg Academy, Olle Wästberg presenterar årets vinnare av Raoul Wallenbergpriset.

28 augusti. Raoul Wallenberg Academy, årets vinnare Ungt Kurage presenteras.

29 augusti. NEFCO (Nordic Environment Financing Corporation) presenterar sitt arbete med att finansiera miljöprojekt runt Östersjön. NEFCO har sitt huvudkontor i Helsingfors och skapades av de Nordiska regeringarna efter murens fall för att snabba på utvecklingen av små och medelstora miljöprojekt. UD har tagit initiativet att presentera NEFCO:s verksamhet på Östersjöfestivalen.

---

Östersjöfestivalen är en årlig internationell musikfestival som grundades 2003 av Michael Tydén, dåvarande konserthuschef i Berwaldhallen i Stockholm, Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör samt Valery Gergiev, dirigent och chef för Mariinskijteatern i St. Petersburg. Östersjöfestivalen verkar inom tre huvudområden i syfte att skapa en bättre framtid för Östersjöregionen: musik, miljö och ledarskap. Berwaldhallen är en del av Sveriges Radio och alla konserter direktsänds i SR P2. www.balticseafestival.com

Taggar:

Prenumerera