Radiokören skapar workshop för en ny generation kördirigenter

Report this content

Radiokören vill blicka framåt och vara en pådrivande kraft i utvecklingen av svenskt körliv och i utbildningen av goda kördirigenter. Därför initierar kören nu ett utbildningsprojekt där ett antal kördirigenter under en vecka, den 12-15 maj 2020, får möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap. Veckan avslutas med en konsert där deltagarna leder Radiokören. Intresseanmälan är öppen fram till 1 mars.


Radiokören. Foto: Mattias Ahlm / SR

Workshopen riktar sig till kördirigenter som är i pågående musikutbildning eller som avslutat sina studier under de senaste två åren, boende i Sverige. Deltagarna ges möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap tillsammans med en av världens främsta körer. 

– Jag tror att vi alla känner ett ansvar att värna om – och uppmuntra – den starka tradition kring körsång som finns i Sverige. Att sjunga i kör är något som är naturligt och underbart att göra, oavsett nivå! Den här workshopen är Radiokörens eget initiativ, för att identifiera några unga kördirigenter och hjälpa dem att nå nya höjder i sitt ledarskap, säger Christian Thompson, planeringschef för Radiokören och Berwaldhallen.

Radiokören bildades samtidigt som Sveriges Radio, och är en viktig del av den kulturskapande verksamheten inom Public service. Under snart 100 år har Radiokören spridit den svenska körklangen världen över och är idag internationellt erkända för sina inspelningar och konserter. 

RADIOKÖRENS DIRIGENTWORKSHOP
12-15 maj 2020. Moderator Arne Lundmark.
All info på radiokoren.se/workshop. Intresseanmälan är öppen fram till 1 mars.

För mer info om workshopen, kontakta
Linnéa Brorson, projektledare
linnea.brorson@sr.se, tel +46 70 324 45 68

För pressinformation, kontakta

Karl Thorson
Press- & PR-ansvarig / Press & PR Manager
Berwaldhallen | Sveriges Radios Symfoniorkester | Radiokören
karl.thorson@sverigesradio.se
08-784 18 30 | 070-431 18 93

Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen
SE-105 10 Stockholm, Sweden
Besök/Visiting address Dag Hammarskjöldsväg 3
berwaldhallen.se 

Prenumerera

Media

Media