’Riksting för västerländsk konstmusik’ samlar branschen för tredje året

Report this content

Fortlevnaden för den västerländska konstmusiken – ofta kallad ”klassisk musik” – är avgörande för att bibehålla nivån och kontinuiteten i svenskt musikskapande inom alla genrer. Det är utgångspunkten inför årets Riksting för västerländsk konstmusik som går av stapeln för tredje året i rad på torsdag den 15:e mars. Seminariedagen äger rum i Studio 2 i Radiohuset.

Nu samlas musikbranschen för tredje året i rad för att diskutera ett antal avgörande frågor för den västerländska konstmusiken, som ligger till grund för de flesta musikyttringar som vi lyssnar på idag, som en slags grammatiik.

-          Den klassiska musiken marginaliseras, politiska och ekonomiska åtgärder för ett långsiktigt musikliv måste sättas i spel, säger Helena Wessman, konserthuschef för Berwaldhallen.
-          Årets 'Riksting' har fyra teman som har avgörande betydelse för hur vi kommer vidare, som det viktiga, långsiktiga arbetet efter #metoo, utmaningarna i den ökande politiseringen av kulturen, konserthusens programläggning samt kulturskolans framtid och utbildningen av musiker, fortsätter Helena Wessman.

'Riksting för västerländsk konstmusik' är ett initiativ från Sveriges Radio Berwaldhallen och genomförs i samarbete med Kungliga Musikaliska akademien och Svensk Scenkonst. Det har på kort tid blivit ett viktigt forum för branschens aktörer att dela erfarenheter och gemensamt samla kraft.

-          Debatten kring kulturlivets ansvar för att bidra till en positiv samhällsutveckling är viktig, men får inte ske på bekostnad av konstens fria ställning. säger Susanne Rydén, preses för Kungliga Musikaliska akademien. 
-          Det är lätt att skjuta över samhällsproblem på kulturlivet, kräva institutioner och konstnärer på lösningar kring den egna existensen när det egentligen handlar om faktorer i den större samhällsstrukturen, fortsätter hon.

Uppropet #metoo har präglat musiklivet under det senaste halvåret. Ett tema i årets Riksting är hur branschen kan komma tillrätta med de problem som blottlagts.

-          Det är nödvändigt med ett i grunden förändrat förhållningssätt till jämställdhet för att åstadkomma en normförskjutning. Det kräver ett långsiktigt arbete som inte hamnar i policydokument utan som omsätts i praktiken, säger Helena Wessman, konserthuschef i Berwaldhallen.

Hela dagen kommer att direktsändas över berwaldhallen.se och Berwaldhallens Youtube-kanal. Efter seminarierna invigs konstmusikfestivalen Svensk Musikvår i Berwaldhallen och sedan ges konserten Schumann & Borisova-Ollas med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Ariane Matiakh.

För mer information, kontakta

Karl Thorson
Press- & PR-ansvarig / Press & PR Manager
Berwaldhallen | Sveriges Radios Symfoniorkester | Radiokören
karl.thorson@sverigesradio.se
08-784 18 30 | 070-431 18 93

Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen
SE-105 10 Stockholm, Sweden
Besök/Visiting address Dag Hammarskjöldsväg 3
berwaldhallen.se 

Prenumerera

Media

Media