Betagenon och AstraZeneca har ingått ett samarbete inom diabetes typ 2

BETAGENON OCH ASTRAZENECA HAR INGÅTT ETT SAMARBETE INOM DIABETES TYP 2 Stockholm, Sverige 24 oktober, 2003 - Betagenon AB, ett svenskt bioteknik företag fokuserat på upptäckt och tidig utveckling av läkemedel för behandling av diabetes typ 2, meddelade idag att de har ingått ett samarbete med AstraZeneca. Diabetes typ 2 är den mest vanliga metaboliska sjukdomen i västvärlden med en hög incidens. För närvarande finns ungefär 150 miljoner människor som har sjukdomen och den klassas som en epidemi i USA. Dagens mest använda läkemedel för diabetes utvecklades för flera årtionden sedan med en mindre förståelse om de underliggande orsakerna till diabetes. Följaktligen är diabetes typ 2 än idag en kronisk, obotlig sjukdom och de drabbade löper en hög risk att få livshotande kardiovaskulära komplikationer allteftersom sjukdomen fortskrider. Det akuta kliniska behovet och den stora ökande marknaden för nya läkemedel utgör en mycket stor marknadspotential. Det är nu känt att diabetes typ 2 utvecklas när de insulinproducerande beta-cellerna misslyckas att tillgodose ett ökat tillskott av insulin på grund av insulin resistens och/eller fetma. Betagenon är ett ungt forskningsintensivt företag med en djup och unik kunskap om nya mekanismer bakom de beta-cell defekter som leder till diabetes typ 2. AstraZeneca's målsättning med samarbetet är att utveckla nya läkemedel som återställer förmågan hos beta-cellerna att möta det ökande behovet av insulin hos typ 2 diabetiker. Betagenon har tillgång till unika in- vivo modeller där beta-cellerna ej producerar och/eller utsöndrar tillräckligt med insulin till en normal nivå, och som utvecklar diabetes mycket likt människans diabetes typ 2. Dessa modeller kommer att användas i samarbetet för att utveckla en stark plattform för upptäckter och utveckling för läkemedel. Detaljerna kring avtalet gavs ej. "Vår strategi har varit att hitta den idealiska samarbetspartnern inom läkemedels-industrin för att effektivt utveckla dessa tillgångar till nya läkemedel som kan utgöra en viktig skillnad för denna stora och växande patientgrupp. Vi är därför mycket glada att ha nått ett samarbetsavtal med AstraZeneca, ett globalt verkande läkemedelsföretag. Vi anser att detta samarbete demonstrerar Betagenon's värde och kunnande på ett tydligt sätt, och genom detta samarbete har vi passerat en viktig milstolpe i vår strategi", säger Olof Karlsson, VD för Betagenon. "En tillgång till Betagenon´s kunskap och modeller är viktigt för AstraZeneca som en del i våra ansträngningar för att utveckla nya effektiva behandlingar för nedsatt glukostolerans och diabetes typ 2. Vi ser fram emot att samarbeta med Betagenon och dess grundare i detta spännande fält", säger Dr Ian Wadell, Director Bioscience, CV&GI, Alderly Park, England. Om Astra Zeneca AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med en försäljning inom området Healthcare på mer än 17,8 miljarder USD under 2002 och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm, onkologi, hjärta/kärl, neuroscience och luftvägssjukdomar. AstraZeneca ingår i det europeiska och globala Dow Jones Sustainability Index samt i FTSE4Good Index. Om Betagenon AB Betagenon är ett bioteknik företag i tidig fas som grundades i september 2001. Målet är att forska, utveckla och kommersialisera nya läkemedel baserat på den omfattande kunskap och expertis som finns inom diabetes typ 2 uppbyggt av Dr Helena Edlund, Dr Thomas Edlund och Dr Bo Ahrén. Dr Helena Edlund är erkänd som en av de ledande experterna inom insulinproducerande beta-celler, och hur defekter i beta-cellen resulterar i diabetes typ 2. Betagenon's forskning och utveckling är baserat i moderna laboratorielokaler i Uminova Science Park i Umeå och företaget har ett kontor i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta: Betagenon AB Birgitta Ståhl eller Olof Karlsson Tel: +46 8 568 499 50 Fax: +46 8 568 499 40 info@betagenon.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar