Betsson AB (publ) delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2018

Intäkterna ökade 14%, EBIT ökade 45%

Kvartalet: april - juni 2018

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 346,4 (1 177,5) mkr, en ökning med 14 procent, varav 11 procent organisk tillväxt. 

  • Kasinointäkterna ökade med 16 procent och intäkter från Sportboken ökade med 17 percent med en sportboksmarginal på 6,3 (6,4) procent.

  • 3,7 procent av koncernens intäkter under det andra kvartalet var hänförliga till fotbolls-VM som började den 14 juni 2018.

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 300,7 (206,9) mkr, en ökning med 45 procent. Ökningen berodde främst på hög aktivitet under fotbolls-VM, produktförbättringar och effektiviseringar. 

  • Rörelsemarginalen var 22,3 (17,6) procent.

Perioden: januari - juni 2018

  • Intäkterna uppgick till 2 556,4 (2 279,4) mkr, en ökning med 12 procent varav 8 procent organisk tillväxt.

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 512,1 (447,8) mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick till 459,4 (400,5) mkr, vilket motsvarar 3,32 (2,89) per aktie. 

  • Operationellt kassaflöde uppgick till 583,3 (447,3) mkr. 

  • I juni överfördes 393,1 mkr till aktieägarna.


Nyckeltal

mkr Q2 2018  Q2 2017  ∆  jan-jun 2018  jan-jun 2017  ∆  jan-dec 2017 
             
Intäkter 1 346,4 1 177,5 14% 2 556,4 2 279,4 12% 4 716,5
Bruttoresultat 968,0 851,1 14% 1 832,3 1 657,4 11% 3 419,4
Rörelseresultat (EBIT) 300,7 206,9 45% 512,1 447,8 14% 882,2
Rörelsemarginal 22,3% 17,6% 20,0% 19,6% 18,7%
Resultat efter skatt 271,4 186,1 46% 459,4 400,5 15% 786,5
Resultat per aktie, kr 1,96 1,34 46% 3,32 2,89 15% 5,68
Operativt kassaflöde 271,2 242,4 12% 583,3 447,3 30% 946,7
Intäkter, Kasino 1 016,6 876,6 16% 1 939,5 1 699,5 14% 3 437,9
Bruttoomsättning, Sportbok 6 226,5 5 755,0 8% 11 999,6 11 761,1 2% 23 117,5
Intäkter, Sportbok 300,2 255,6 17% 563,7 505,9 11% 1 140,3
Marginal efter fria vad 6,3% 6,4% 6,4% 6,2% 6,9%
Deponeringar 4 664,7 4 056,3 15% 8 855,0 7 845,5 13% 16 308,0
Aktiva kunder 692 431 551 181 26%        


VD-ord från Pontus Lindwall

”Intäkterna för det andra kvartalet 2018 var 1 346,4 (1 177,5) mkr, en ökning med 14 procent jämfört med samma kvartal 2017. Den organiska tillväxten i kvartalet var 11 procent. Intäktsökningen är främst hänförlig till fortsatt tillväxt i Västeuropa och ökad aktivitet i samband med fotbolls-VM.

 Kasinointäkterna ökade med 16 procent och uppgick för första gången till över en miljard kronor i ett kvartal. Sportboksintäkterna ökade med 17 procent med en sportboksmarginal något lägre än genomsnittet för de senaste åtta kvartalen. 

Rörelsresultatet (EBIT) för kvartalet var 300,7 (206,9) mkr, en ökning med 45 procent jämfört med samma kvartal 2017. Det förbättrade resultatet är främst en effekt av hög aktivitet under fotbolls-VM, produktförbättringar och ökad effektivitet. Rörelsens kostnader ökade med 4 procent att jämföra med intäkterna som ökade med 14 procent.

Börjar se tecken på förbättring 
Det har skett framsteg i några områden under kvartalet, exempelvis bättre effektivitet och produktförbättringar, men vi har fortfarande mycket att göra. Vi fortsätter att systematiskt följa vår plan för att komma på rätt spår. Vi har en lång lista på åtgärder som bygger på fyra områden: tillväxt på kärnmarknaderna, produkt och teknologi, effektiviseringar och att förvärvsaktiviteterna är tillfälligt pausade.

I kärnan av allt finns vår företagskultur och organisation. Betsson är så bra som sina medarbetare och det har varit ett nöje att se den entusiasm och det hårda arbete som lagts ner under fotbolls-VM.

Det tredje kvartalet har startat med dagliga intäkter högre än de genomsnittliga intäkterna för hela det tredje kvartalet förra året. Intäktsökningen är till stor del hänförlig till aktivitet i samband med fotbolls-VM som avslutades den 15 juli 2018 och ska inte ses som en prognos för det tredje kvartalet.

Vi fortsätter att arbeta hårt med ambitionen att göra Betssons produkterbjudande mer konkurrenskraftigt och marknadsföringsinsatserna effektivare. Det kommer dock fortfarande ta tid innan vi ser varaktiga förbättringar.”


Presentation av delårsrapporten
Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor, Regeringsgatan 28,Stockholm, onsdagen den 25 april 2018 klockan 09:00 CET till presentation av delårsrapporten med VD Pontus Lindwall och CFO Kaaren Hilsen. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

För att ta del av presentationen via telefon, ring:
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com eller https://edge.media-server.com/m6/p/kbhcp23s


Kontaktuppgifter
Pontus Lindwall, VD, +46 (0)8 506 403 00
Kaaren Hilsen, CFO, +46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com
Pia Rosin, VP Corporate Communications, +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07:30 CET.Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar