Betsson AB (Publ) delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Intäktstillväxt drivet av ett fortsatt bra momentum i sportboken och genom geografisk diversifiering

Kvartalet JANUARI – MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 170,2 (157,4) miljoner euro, en ökning med 8%. Den organiska ökningen var 14%.
  • Kasinointäkterna minskade med 5%. Sportboksintäkterna ökade med 45% och sportboksmarginalen var 8,3% (7,2%).
  • EBITDA uppgick till 33,4 (35,8) miljoner euro, en minskning med 7%. EBITDA-marginalen var 19,6% (22,7%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,6 (27,3) miljoner euro, en minskning med 13%. Rörelsemarginalen var 13,9% (17,3%).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,9 (23,7) miljoner euro, vilket motsvarar 0,16 (0,17) euro per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 26,9 (32,3) miljoner euro.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 33% till 1 256 449 (948 109).

 

VD-ORD

”Intäktstillväxt driven av ett fortsatt bra momentum i sportboken och genom geografisk diversifiering”

För ett antal år sedan genomförde Betsson en omfattande genomlysning för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter på spelmarknaden med fortsatt lönsamhet. Genomlysningen mynnade ut i följande strategiska hörnstenar: tillväxt på befintliga marknader, tillväxt på nya marknader, strategiska tilläggsförvärv samt en satsning på ett B2B-erbjudande. Tack vare ett målinriktat arbete från våra medarbetare har vi kunnat tillvarata de tillväxtmöjligheter som identifierats vilket har resulterat i ökade intäkter och god lönsamhet.

Betssons intäkter ökade under årets första kvartal med 8 procent (14 procent organiskt) till 170,2 (157,4) miljoner euro. Återigen sattes nya rekord i intäkter för sportboken liksom för flera enskilda marknader. Det har sagts många gånger förut men geografisk diversifiering gör att Betssons verksamhet blir mindre känslig för störningar på enskilda marknader.

Lanseringen av den egenutvecklade sportboken i USA i mars utgör en viktig milstolpe i Betssons fortsatta globala expansion. Satsningen i USA inriktas i första hand på att erbjuda den USA-anpassade sportboken till andra operatörer inom ramen för B2B-erbjudandet. Det sker genom att i ett första steg använda B2C-erbjudandet i Colorado som ett skyltfönster för sportboken. Det har krävts många månaders hårt arbete där produkt- och teknikteamen gemensamt utvecklat en konkurrenskraftig sportprodukt för den amerikanska marknaden.

Från och med detta kvartal redovisas intäkterna i Latinamerika som en separat region i den finansiella redovisningen. Regionen utvecklas mycket tillfredsställande. Marknadsnärvaron har stärkts ytterligare i Latinamerika genom att erbjudandet lanserats i både staden och provinsen i Buenos Aires i Argentina.  För att stödja tillväxten i regionen har Betsson byggt upp en regional hubb med centrala funktioner för att kunna serva de lokala marknaderna utifrån deras respektive förutsättningar. Bedömningen är att dessa marknader i många avseenden fortfarande befinner sig i tidigt skede och att tillväxtmöjligheterna för de kommande åren ser fortsatt goda ut.

Även om det för Betssons del finns många höjdpunkter att glädja sig åt för det gångna kvartalet är den geopolitiska utvecklingen i omvärlden oroande. Den ryska invasionen av Ukraina har lett till ett stort mänskligt lidande och skapat stor osäkerhet i många länder. Att Belarus aktivt gick in i kriget på Rysslands sida ledde till att Betsson beslutade att återlämna sin licens och helt avveckla den verksamhet som var under uppbyggnad i Belarus. Kriget har också medfört att utvecklare i Ukraina som kontrakteras av Betsson i vissa fall evakuerats till Malta och Budapest samt i andra fall till mindre utsatta områden i Ukraina. Betsson sätter högsta prioritet på säkerhet och hälsa för medarbetare och genomför därför löpande insatser för att uppnå detta.

Under kvartalet har ytterligare insatser gjorts för att främja ansvarsfullt spelande. Genom exempelvis ökade utbildningsinsatser och tidigare kundinteraktion har trenden av andel kunder som rödflaggas varit sjunkande under de senaste åren.

Blickar vi framåt står ytterligare satsningar för dörren. Ambitionen är att stärka närvaron ytterligare i Nordamerika med förhoppning att kunna verka under ny licens i Ontarioregionen i Kanada med start i sommar. Dessutom är ambitionen att lansera i Mexiko i samarbete med den lokala partnern Big Bola Casino under 2022.

Ansökningar för att kunna bedriva verksamhet i Nederländerna under den nya licensmodellen lämnades in under kvartalet i enlighet med koncernens tidsplan.

Sammanfattningsvis har inledningen av året varit bra för Betsson och det finns många viktiga aktiviteter att se fram emot under resten av 2022.

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 09.00 CEST idag den 28 april bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det första kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Nummer för att delta via telefon:

Sverige: +46 8 50 55 83 68

Storbritannien: +44 33 33 00 92 62

USA: +1 631 913 1422 PIN US: 16849173#
 

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/betsson-financial-hearing-q1-2022

 

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com 

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS). www.betssonab.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar