Betsson AB (Publ) delårsrapport juli-september 2021

Report this content

Ytterligare ett starkt kvartal drivet av sportboken

Kvartalet JULI – SEPTEMBER 2021

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 733,3 (1 676,7) mkr, en ökning med 3%. Den organiska tillväxten var 8%.
  • Kasinointäkterna minskade med 2%. Sportboksintäkterna ökade med 24% och sportboksmarginalen var 7,9% (7,0%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 323,6 (329,1) mkr, en minskning med 1,7%. Rörelsemarginalen var 18,7% (19,6%).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 287,4 (290,6) mkr, vilket motsvarar 2,22 (2,22) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 423,5 (494,6) mkr.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 7% till 986 429 (920 045).
  • Förvärv av Inkabet och investering (28%) i Slapshot Media Inc.

VD-ORD

”Ytterligare ett starkt kvartal drivet av sportboken”

Efter en rad rekord under föregående kvartal har vi under tredje kvartalet lyckats öka intäkterna med drygt 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år, som var ett mycket starkt kvartal. Då drevs den starka intäktsökningen av efterfrågan på digital underhållning. Den ytterligare intäksökningen beror på framgångar med vår sportbok i kombination med goda resultat i avslutningen av fotbolls-EM och CONMEBOL Copa América samt att de inhemska fotbollsligorna inleddes igen från mitten av augusti. Det sammantaget har resulterat i att sportboksintäkterna ökade med cirka 24 procent på årsbasis. Intäksökningen har också gynnats av framgångar på nya marknader som exempelvis Latinamerika, Kroatien och Grekland.

Med beaktande av den starka utvecklingen under året är det beklagligt att den nederländska spelmyndigheten i slutet av september oväntat publicerade en ny policy som innebär ett avsteg från de tidigare kommunicerade riktlinjerna för cooling-off-perioden. Den nya policyn innebär att operatörer som väntar ut cooling off perioden tvingas upphöra med sin verksamhet helt i väntan på att erhålla licens. Baserat på den nya informationen beslöt Betsson att tillfälligt sluta ta emot nederländska kunder på internationella webbplatser för att skapa goda förutsättningar inför den kommande licensprocessen. Betsson har en fortsatt stark tro på den nederländska marknaden och en ambition att även i framtiden kunna bedriva verksamhet i enlighet med det nya regelverket. Arbetet med att sammanställa ansökningar om licens och förberedelser för certifiering av Betssons tekniska plattform för den nederländska marknaden pågår. Ansökan beräknas att lämnas in allra senast i slutet av första kvartalet 2022, i samband med att den så kallade cooling-off-perioden är till ända. Resultatet av ansökningsprocessen beräknas därefter att kunna kommuniceras efter sommaren 2022 och jag hoppas då att den position som Betsson haft i Nederländerna gradvis kan återtas tack vare våra starka varumärken och en organisation med god lokal kännedom.

Fortsatta satsningar i USA

Satsningarna på den amerikanska marknaden fortsätter enligt plan för att kunna lansera vårt B2C-erbjudande i Colorado under första kvartalet 2022. Kvartalet har varit en intensiv period för att säkerställa allt från att myndigheternas rapporteringskrav uppfylls till att anpassa plattform och teknologi så att en testnings- och certifieringsprocess kan inledas för den USA-anpassade sportboken. Betssons sportbok har dessutom integrerats i Striveplattformen som nu blivit certifierad i delstaten Colorado. Att Striveplattformen är certifierad kommer att gagna oss i de testnings- och certifieringsprocesser som nu påbörjas.

Förvärv stärker verksamheten

Under kvartalet förvärvade vi Inkabets B2C-verksamhet. Inkabet är en snabbväxande sportboks- och kasinoverksamhet som riktar sig till den västra regionen av Sydamerika. Förvärvet stärker och expanderar vår närvaro och position i den latinamerikanska regionen ytterligare och bygger vidare på de tidigare förvärven av JDP Tech Ltd, Suaposta och Colbet. Vi har även investerat i det kanadensiska startupbolaget Slapshot Media Inc genom förvärv av 28 procent av aktierna. Investeringen i Slapshot Media Inc innebär ett samarbete med lokal kanadensisk expertis som möjliggör för Betsson att skapa en stark position på den kanadensiska marknaden inför den stundande regleringen i Ontario. Att stärka vår verksamhet genom förvärv är en viktig komponent i vår strategi och det har varit ett framgångsrikt sätt att skapa tillväxt och även att bygga kompetens i organisationen. På det sättet skapas en dynamik i bolagsbygget som också får effekt på redan befintlig verksamhet.

Starkt team skapar förutsättningar för framtida framgångar

En viktig ledstjärna för mitt ledarskap har alltid varit att driva bolaget mot uppsatta mål oavsett hinder på vägen och det avser jag att fortsätta med. Vi har byggt ett mycket starkt och kompetent team på Betsson och jag ser fram emot att fortsätta bygga bolaget ännu starkare framgent.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 10.00 CEST idag den 26 oktober bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det tredje kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Nummer för att delta via telefon:

Sverige: +46 8 50 55 83 66
Storbritannien: +44 33 33 00 92 69
USA: +1 631 913 1422 PIN US: 79535039#

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/betsson-financial-hearing-q3-2021

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com

Prenumerera

Dokument & länkar