Betsson AB delårsrapport april - juni 2020

ANDRA Kvartalet APRIL – JUNI 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 532,8 (1 277,7) mkr,
    en ökning med 20%, varav 12% organisk tillväxt.
  • Kasinointäkterna ökade med 40%. Sportboksintäkterna minskade med 34% och sportboksmarginalen var 6,9% (7,8%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 217,7 (169,9) mkr. Rörelse-marginalen var 14,2% (15,4%).
  • Det operativa kassaflödet var 343,9 (390,6) mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH UTSIKTER

  • Förvärv av GiGs B2C vertikal slutförd.
  • Etableringar på nya marknader, Colorado (USA) och Kenya.
  • Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,88 kronor per aktie, motsvarande 393,6 mkr.
  • De genomsnittliga dagliga intäkterna under det tredje kvartalet 2020, till och med den 16 juli, var 35% (23% organiskt) högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2019.

VD-ORD

"Jag är stolt över att Betsson har levererat de högsta intäkterna någonsin trots rådande förhållanden.”

”Betsson har levererat ett starkt andra kvartal och den positiva trenden från början av året fortsätter, trots exceptionella omständigheter och stora utmaningar på marknaden. Från mars och framåt har vi gjort en rad förändringar relaterade till vårt utbud och erbjudande och jag är extra nöjd över den starka utvecklingen vi sett inom kasinoverksamheten. Intäkter från sportspel fortsatte som förväntat att påverkas negativt av pandemin under hela kvartalet, men återhämtade sig något när fotboll och andra sportevenemang gradvis började komma tillbaka under den senare delen av kvartalet. Tack vare flexibilitet och bred diversifiering har verksamheten varit fortsatt finansiellt stabil och motståndskraftig, trots rådande omständigheter. 

Vår viktigaste prioritering är hälsa och säkerhet för både våra medarbetare och de samhällen där vi är verksamma. Vi agerade snabbt och vidtog åtgärder för att möjliggöra en säker och effektiv arbetsmiljö för hela företaget, samtidigt som vi lyckades bibehålla samma höga kvalitet i våra produkter och tjänster. 

I kölvattnet av covid-19 har vi sett stora förändringar i samhället kring hur vi arbetar, umgås, shoppar och även hur vi konsumerar underhållning, något som möjliggjorts tack vare tekniska framsteg och ökad digitalisering. Tillfälliga nedstängningar världen över har även påskyndat övergången från landbaserade spel till online vilket gynnar Betssons verksamhet på både kort och lång sikt.     

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta utifrån vår strategiska plan och drivit igenom de projekt som var planerade innan pandemiutbrottet. Trots att större delen av Betssons anställda har jobbat hemifrån så slutfördes framgångsrikt förvärvet av GiGs B2C-verksamhet och i samband med detta hade vi nöjet att välkomna 60 nya medarbetare. Ett avtal har även tecknats med Dostal Alley Casino i Colorado, ett första kliv i vår etablering på den amerikanska spelmarknaden. Initialt ska vi erbjuda sportspel direkt till slutkonsumenter inom delstaten Colorado men vi har ambitionen att framöver även kunna sälja vår egen sportbok till andra operatörer som en B2B-produkt. Under kvartalet har vi också tagit ett första steg för en etablering i Kenya. Efter kvartalets slut har vi dessutom stärkt Betssons position i Sydamerika genom förvärvet av 70 procent av den colombianska operatören Colbet. Colombia är den enda lokalt reglerade online marknaden i Sydamerika och förvärvet ger oss tillgång till den colombianska marknaden för sportspel och kasino online.

Under denna tuffa period har en majoritet av Betssons medarbetare arbetat hemifrån. I sann ”One Betsson-anda” har vi alla målmedvetet arbetat för att skapa den bästa användarupplevelsen för våra kunder. Detta har möjliggjorts tack vare stort engagemang från våra team och kvalitén i den tekniska infrastrukturen och dess digitala innehåll. Jag är oerhört stolt över och tacksam gentemot alla våra medarbetare som arbetat hårt och engagerat för att upprätthålla momentum trots dessa exceptionella omständigheter. 

Under denna period har regeringar målat upp en mängd scenarier för hur pandemin potentiellt påverkar människors spelande. Flera länder införde direkt tillfälliga åtgärder, till exempel genom att förbjuda spel både på landbaserade- och online-kasinon eller genom att införa restriktioner för marknadsföring. I början av det tredje kvartalet, när de flesta andra länder tagit bort dessa tillfälliga restriktioner, beslutade sig tyvärr den svenska regeringen för att driva igenom restriktioner för online kasino, utan någon som helst underbyggd fakta. Denna åtgärd kommer tyvärr att driva ännu fler konsumenter till olicensierade spelbolag som verkar utanför svensk lagstiftning.

I det korta perspektivet är utsikterna av naturliga skäl osäkra, men Betsson har en stark grund att stå på, på lång sikt. Den egenutvecklade tekniska plattformen utgör en strategisk fördel som tillsammans med vår diversifiering av marknader, vertikaler och varumärken och en stark finansiell ställning gör att vi kan möta förändringar i marknaden. Jag ser mycket positivt på framtiden för Betsson.”

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 10.00 CEST idag den 21 juli bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det andra kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Länk till webbsändningen:

https://edge.media-server.com/mmc/p/dy9pof39

Nummer för att delta via telefon:

Sweden:                           +46 8 506 921 80
United Kingdom:              +44 20 7192 8000  
United States:                  +1 631 510 7495
Konferens ID: 7249979

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
+46 8 506 403 00 pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
+46 8 506 403 00 martin.ohman@betssonab.com

Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations
+46 761 80 55 46 anna-lena.astrom@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 07.30 CEST.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com