Betsson AB delårsrapport juli - september 2020

Report this content

tredje Kvartalet juli – september 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 676,7 (1 275,2) mkr, en ökning med 31%. Den organiska tillväxten var 27%.
  • Kasinointäkterna ökade med 39%. Sportboksintäkterna ökade med 12% och sportboksmarginalen var 7,0% (7,8%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 329,1 (212,5) mkr, en ökning med 55%. Rörelsemarginalen var 19,6% (16,7%).
  • Det operativa kassaflödet var 494,6 (307,0) mkr, en ökning med 61%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH UTSIKTER

  • Betsson förvärvade 70% av den colombianska speloperatören Colbet inkluderande spellicens i Colombia.
  • Aktiva kunder ökade med 46% till 920 045 (632 162).
  • I juli överfördes 393,6 mkr till aktieägarna i form av inlösenprogram.
  • De genomsnittliga dagliga intäkterna under det fjärde kvartalet 2020, till och med den 18 oktober, var 45% (46% organiskt) högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2019.

VD-ORD

"Stark intäktstillväxt samtidigt med investeringar i nya marknader.”

Betsson uppvisar ett starkt resultat även under tredje kvartalet. Trots de två senaste kvartalens exceptionella omständigheter har Betsson både expanderat på nya marknader och utvecklat nya produkter och funktioner. Den positiva utvecklingen har delvis drivits av effekterna av pandemin vilka lett till att efterfrågan på digital underhållning har ökat. Jämfört med många andra sektorer har sektorn för onlinespel tydligare än någonsin visat sin motståndskraft mot marknadsfluktuationer. Betsson har en unik position genom en diversifierad produkt- och varumärkesportfölj, global representation och en stark finansiell ställning som gör bolaget mer motståndskraftigt än sektorsnittet.

Betssons starka företagskultur har varit en viktig framgångsfaktor för att bibehålla momentum under pandemin och jag är oerhört stolt över alla "Betssonites" som snabbt anpassat sig till de nya förutsättningarna med bibehållen produktivitet och hög servicegrad gentemot våra kunder.

Sportevenemangen återupptogs under det tredje kvartalet och bidrog, tillsammans med en fortsatt stark utveckling inom kasino, till att Betsson för andra kvartalet i rad överträffade tidigare perioders högsta intäktsnivåer. Det är glädjande att se att en stor del av de kunder som upptäckt online spel under ”lockdown” väljer att även fortsättningsvis spela online trots att många av de landbaserade kasinona har öppnat upp igen. Detta tyder på att vårt arbete med att ständigt förbättra kundupplevelsen genom nya funktioner, ny design, högre hastighet och utvidgat produkterbjudande får både gamla och nya kunder att stanna kvar.

Betsson visade en fortsatt stabil utveckling inom samtliga regioner och jag är särskilt glad att se organisk tillväxt i Norden igen, där det nya "pay and play"-varumärket Jalla Casino sticker ut som ”bäst i klassen”. För att säkerställa kundernas säkerhet under pandemin, ökade Betsson proaktivt sina insatser gällande ansvarsfullt spelande. Antalet interaktioner och ingripanden ökade betydligt jämfört med de föregående kvartalen.

Betsson har en stark finansiell ställning, en global och diversifierad produktportfölj, lokal expertis med starka varumärken, en flexibel och skalbar teknisk plattform samt kunnig och engagerad personal. Jag ser med tillförsikt på framtiden för såväl B2C-verksamheten som ambitionerna att utveckla vårt B2B-erbjudande som sportboksleverantör.”

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 10.00 CEST idag den 23 oktober bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det tredje kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Länk till webbsändningen:
https://edge.media-server.com/mmc/p/9qxa39dh

Nummer för att delta via telefon:

Sverige:                               +46 8 506 921 80
Storbritannien :                     +44 20 7192 8000
USA:                                    +1 631 510 7495
Konferens ID: 8653829 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB

+46 8 506 403 00 pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

+46 8 506 403 00 martin.ohman@betssonab.com

Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations

+46 761 80 55 46 anna-lena.astrom@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07.30 CEST.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com