Betsson AB inbjudan till presentation av resultatet för andra kvartalet 2020

Tisdagen den 21 juli 2020 klockan 07.30 CEST publiceras Betssons delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2020). Klockan 10.00 CEST samma dag bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det andra kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av CEO Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon, se detaljer nedan.

Länk till webbsändningen:
https://edge.media-server.com/mmc/p/dy9pof39

Nummer för att delta via telefon:
Sverige:                             +46 8 506 921 80
Storbritannien:                   +44 2071 928000
USA:                                  +1 631 510 7495
Konferens ID: 7249979

 

För ytterligare information, kontakta:
Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations
+46 761 80 55 46 
anna-lena.astrom@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com