• news.cision.com/
  • Betsson AB/
  • Betsson emitterar obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt förtidsinlöser utestående obligationer

Betsson emitterar obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt förtidsinlöser utestående obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Betsson AB (publ) (”Bolaget” eller ”Betsson”) har framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda obligationer om SEK 1 000 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 2 500 000 000. Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 400 baspunkter och slutligt förfall 26 september 2022 (”Nya Obligationerna”). Betsson avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

“Det har varit ett stort intresse från en bred krets av investerare i den kraftigt övertecknade emissionen. Vi är dessutom glada att se att intresset från större institutionella investerare från hela Norden har varit betydligt större jämfört med vår första emission 2016. Det visar att vi har marknadens stöd i vår långsiktiga strategi”, säger Martin Öhman, CFO på Betsson AB.

Betsson offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Betssons utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 28 november 2019, ISIN SE0009320617 och med utestående belopp om SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 den 19 september 2019. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 754 000 000.

Betsson kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,70 procent av nominellt belopp. Betsson kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 26 september 2019.

Betsson meddelar vidare att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 17 oktober 2019.

Nordea och Swedbank har varit dealer managers, agenter och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp:
+46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ):
+46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl.17:15 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar