• news.cision.com/
  • Betsson AB/
  • Betsson slutar att acceptera nederländska kunder på sina internationella webbplatser med målsättningen att i framtiden bedriva verksamhet i enlighet med det nya nederländska licensregelverket

Betsson slutar att acceptera nederländska kunder på sina internationella webbplatser med målsättningen att i framtiden bedriva verksamhet i enlighet med det nya nederländska licensregelverket

Report this content

Som ett resultat av att den nederländska spelmyndigheten (KSA) förra veckan publicerade en ny policy har Betssons operativa dotterbolag fattat ett beslut att sluta ta emot nederländska kunder på sina internationella webbplatser. Betssons operativa dotterbolag har alltid åtagit sig att genomföra nödvändiga förändringar i linje med den holländska myndighetens målsättningar samt att skapa goda förutsättningar inför den kommande licensprocessen. Detta beslut har fattats för att främja detta mål.

En central aspekt i den nya policyn är den nya regeln som innebär att leverantörer utan licens som inte aktivt riktar sig mot den nederländska marknaden men med nederländska kunder bör upphöra med sin verksamhet. 

Ovanstående utgör en oförväntad avvikelse från hur operatörer som för närvarande lyder under den så kallade avkylningsperioden (cooling off period). Betssons operativa dotterbolag har dock tagit beslutet att sluta acceptera nederländska kunder på sina internationella webbplatser för att främja koncernens långsiktiga mål att erhålla en licens i Nederländerna.

”Efterlevnad av lagar, regler och etiska standarder i de länder där vi verkar är en viktigt grundpelare för Betsson. Vi tror starkt på den nederländska marknaden och vi har en tydlig ambition att i framtiden kunna bedriva vår verksamhet i enlighet med det nya nederländska regelverket så att vi återigen kan erbjuda holländska kunder en unik och hållbar kundupplevelse,” säger Pontus Lindwall, VD för Betsson.

Beslutet att sluta acceptera nederländska kunder förväntas påverka Betssons rörelseresultatet (EBIT) negativt med cirka 25 miljoner kronor på månadsbasis, från och med fjärde kvartalet 2021. Den långsiktiga finansiella effekten är avhängig när Betsson beviljas en licens för den nederländska marknaden.

Denna information är sådan som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 12.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD för Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Prenumerera